Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Neuadd Clwb Ffermwyr Ifanc Rowen


Summary (optional)
Ty’n-y-Groes, Conwy, LL32
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Mr Chris Wilde
 • Rhif Ffôn: 01492 650859

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Cegin
 • Popty Meicrodon
 • Mannau Parcio Ceir - 5

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Clwb Ieuenctid
 • Clwb Ffermwyr Ifanc
 • Partïon
 • Sesiwn Gelf a Chrefft
 • Cyrsiau / Dosbarthiadau TG
 • Clwb Chwist/Bridge
 • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
 • Darby & Joan
 • Bingo

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content