Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Holl arosfannau'r Llyfrgell Deithiol


Summary (optional)
start content

 

Tref neu bentrefLleoliadDiwrnod a’r ddolen i’r llwybr
B (i'r brig)    
Betws-y-coed Rhes Gethin Dydd Iau – Taith 2
Bryn Rhyd-yr-arian Wrth y bont Dydd Iau – Taith 4
C (i'r brig)    
Capel Curig Tyn y Coed Dydd Iau – Taith 2
Capel Garmon Maes Llydan Dydd Iau – Taith 2
Cwm Penmachno Rhes Ddol Dydd Iau – Taith 2
D (i'r brig)    
Dinmael Maes Hyfryd Dydd Mawrth – Taith 1
Dolgarrog Tayler Avenue Dydd Mawrth – Taith 1
Dolwyddelan Y Gofeb Dydd Iau – Taith 2
E (i'r brig)    
Eglwysbach Graig, Eglwysbach Dydd Mawrth – Taith 1
Eglwysbach Maes Llan Dydd Mawrth – Taith 1
G (i'r brig)    
Glan Conwy Maes Hyfryd Dydd Mawrth – Taith 1
Glan Conwy Graig, Glan Conwy Dydd Mawrth – Taith 1
Glasfryn Maes yr Hafod/Glasfryn Dydd Mawrth – Taith 3
Groes Ystad Bronallt Dydd Iau – Taith 4
L (i'r brig)    
Llanelian Groes Road Dydd Iau – Taith 4
Llanfair TH Y Sgwâr Dydd Iau – Taith 4
Llanfihangel GM Bro Alwen Dydd Mawrth – Taith 3
Llangernyw Maes Parcio'r Ysgol Dydd Iau – Taith 4
Llangwm Y Pentref Dydd Mawrth – Taith 3
Llannefydd Maes Dolwen Dydd Iau – Taith 4
Llansannan Y Sgwâr Dydd Iau – Taith 4
P (i'r brig)    
Penmachno Gyferbyn â'r Eglwys Dydd Iau – Taith 2
Pentrefoelas Maes yr Afon Dydd Mawrth – Taith 3
R (i'r brig)    
Rowen Pentref Rowen Dydd Mawrth – Taith 1
T (i'r brig)    
Tal-y-bont Cilfan y Capel Dydd Mawrth – Taith 1
Tyn y Groes Maes Rhun Dydd Mawrth – Taith 1

 

end content