Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pob arhosfan y Llyfrgell Deithiol


Summary (optional)
start content

 

Tref neu bentrefLleoliadDiwrnod a’r ddolen i’r llwybr
A (I’r brig)    
Abergele Pentre Mawr Dydd Iau, Taith: 12
Abergele Tannery Court Dydd Iau, Taith: 12
Abergele Hafod y Parc Dydd Iau, Taith: 12
B (I’r brig)    
Bae Cinmel Tŷ Cymunedol Dydd Iau, Taith: 12
Bae Colwyn Canolfan Gymunedol Y Fron Dydd Mercher, Taith: 11
Bae Penrhyn Traeth Penrhyn Dwyreiniol Dydd Mawrth, Taith: 1
Bae Penrhyn Penrhyn Court (Llety cysgodol) Dydd Mawrth, Taith: 1
Belgrano Sunray Avenue Dydd Gwener, Taith: 9
Betws y Coed Ffordd Gethin Dydd Mercher, Taith: 2
Betws y Coed Rhes Gethin Dydd Mercher, Taith: 2
Betws yn Rhos Glan y Fedw Dydd Mercher, Taith: 11
Bodtegwel Nant Ddu / Rhes Bodtegwel Dydd Iau, Taith: 12
Bryn Pydew Village Road Dydd Mawrth, Taith: 10
Bryn Rhyd y Arian Gyferbyn â’r ciosg ffôn Dydd Iau, Taith: 3
Bylchau Rhes yr Eglwys Dydd Iau, Taith: 3
C (I’r brig)    
Capel Curig Plas y Brenin Dydd Mercher, Taith: 2
Capel Curig Siop Pinnacle Dydd Mercher, Taith: 2
Capel Curig Tyn y Coed Dydd Mercher, Taith: 2
Capel Garmon Maes Llydan Dydd Mawrth, Taith: 6
Capelulo Ysgol Capelulo Dydd Mawrth, Taith: 10
Cefn Berian Cefn Berian Dydd Gwener, Taith: 18
Conwy Mount Pleasant / Parc Sychnant Dydd Mercher, Taith: 16
Craig y Don Canolfan Gymunedol Dydd Llun, Taith: 14
Craig y Don Cwrt St Tudno Dydd Llun, Taith: 14
Craig y Don Hanover Court Dydd Llun, Taith: 14
Craig y Don Queen Elizabeth Court Dydd Llun, Taith: 14
Cwm Penmachno Hen Ysgol Dydd Iau, Taith: 8
Cwm Penmachno Glan Aber Dydd Iau, Taith: 8
Cyffordd Llandudno Maes Derw Dydd Mercher, Taith: 7
Cyffordd Llandudno Y Clwb Llafur Dydd Mercher, Taith: 7
Cyffordd Llandudno Marl Crecent Dydd Mercher, Taith: 7
Cyffordd Llandudno Llys Onnen Dydd Mercher, Taith: 7
Cyffordd Llandudno Pendyffryn Dydd Mercher, Taith: 7
D (I’r brig)    
Deganwy Gwaelod Rhes Overlea Dydd Gwener, Taith: 9
Deganwy Gannock Road Dydd Gwener, Taith: 9
Deganwy Vardre Avenue Dydd Gwener, Taith: 9
Dinmael Maes Hyfryd Dydd Gwener, Taith: 13
Dolgarrog Tayler Avenue Dydd Mawrth, Taith: 15
Dolgarrog Yr Ysgol Dydd Mawrth, Taith: 15
Dolwyd Y Cilgant Dydd Mawrth, Taith: 10
Dolwyddelan Yr Ysgol Dydd Iau, Taith: 17
Dolwyddelan Church Street Dydd Iau, Taith: 17
Dolwyddelan Pentre Bont Dydd Iau, Taith: 17
Dwygyfylchi Parc Gwynan Dydd Mawrth, Taith: 10
Dwygyfylchi Glyn Terrace Dydd Mawrth, Taith: 10
E (I’r brig)    
Eglwysbach Graig, Eglwysbach Dydd Mawrth, Taith: 6
Eglwysbach Maes Llan Dydd Mawrth, Taith: 6
Eglwysbach Yr Ysgol Dydd Mawrth, Taith: 6
G (I’r brig)    
Glan Conwy Bryn Rhys Dydd Mercher, Taith: 16
Glan Conwy Maes Hyfryd Dydd Mercher, Taith: 16
Glan Conwy Tal y Fan Dydd Mercher, Taith: 16
Glan Conwy Graig, Glan Conwy Dydd Mercher, Taith: 16
Glan Conwy Parc Derwen Dydd Mercher, Taith: 16
Glasfryn Maes yr Hafod/Glasfryn Dydd Gwener, Taith: 13
Groes Ystad Bronallt Dydd Gwener, Taith: 18
H (I’r brig)    
Hen Golwyn Iola Drive/Heather Close Dydd Mawrth, Taith: 1
Hen Golwyn Wynn Drive Dydd Mawrth, Taith: 1
Hen Golwyn Cadwgan Road Dydd Mawrth, Taith: 1
Hen Golwyn Ysgol Swn y Don Dydd Mawrth, Taith: 1
Hen Golwyn Ellis Avenue Dydd Mawrth, Taith: 1
Hen Golwyn Kyffin Close Dydd Gwener, Taith: 18
Hen Golwyn Pentre Newydd Dydd Gwener, Taith: 18
Henryd Yr Ysgol Dydd Llun, Taith: 5
Henryd Pentref Dydd Llun, Taith: 5
Ll (I’r brig)    
Llanddoged Yr Ysgol Dydd Mawrth, Taith: 6
Llanddulas Tan y Marian Dydd Iau, Taith: 12
Llandrillo yn Rhos First Steps Dydd Gwener, Taith: 4
Llandrillo yn Rhos Derwen Avenue Dydd Llun, Taith: 5
Llandrillo yn Rhos Princess Avenue Dydd Llun, Taith: 5
Llandrillo yn Rhos Marlborough Drive Dydd Llun, Taith: 5
Llandrillo yn Rhos Church Drive (Swyddfa’r Post) Dydd Llun, Taith: 5
Llandrillo   yn Rhos Ffordd yr Abaty Dydd Llun, Taith: 5
Llandrillo   yn Rhos Colwyn Avenue Dydd Llun, Taith: 5
Llandrillo   yn Rhos Everard Road Dydd Llun, Taith: 5
Llandrillo   yn Rhos Parkway Rhos Road Dydd Llun, Taith: 14
Llandrillo   yn Rhos Heaton Place (Norton Road) Dydd Llun, Taith: 14
Llandrillo   yn Rhos Hanover Court (Rhos Road) Dydd Llun, Taith: 14
Llandrillo   yn Rhos Parc Penrhyn Dydd Llun, Taith: 14
Llandudno Tŷ Llewelyn Dydd Gwener, Taith: 9
Llandudno Cysgod y Gogarth Dydd Iau, Taith: 17
Llandudno Taverners Court Dydd Iau, Taith: 17
Llanelian Groes Road Dydd Mercher, Taith: 11
Llanelian Yr Ysgol  Dydd Mercher, Taith: 11
Llanfair   TH Y Sgwâr Dydd Mercher, Taith: 11
Llanfair   TH Yr Ysgol Dydd Mercher, Taith: 11
Llanfairfechan Llys y Coed  Dydd Mawrth, Taith: 10
Llanfihangel   GM Bro Alwen  Dydd Gwener, Taith: 4
Llangernyw Yr Ysgol  Dydd Mawrth, Taith: 15
Llangwm Pentre Dydd Gwener, Taith: 13
Llannefydd Maes Dolwen Dydd Gwener, Taith: 18
Llanrwst Hafan Gwydir  Dydd Iau, Taith: 17
Llanrhos Swyddfa’r Post Dydd Gwener, Taith: 9
Llansannan Y Sgwâr Dydd Iau, Taith: 3
Llansannan Yr Ysgol Dydd Iau, Taith: 3
Llysfaen Ffordd Glyndwr Dydd Gwener, Taith: 18
Llysfaen Ysgol Cynfran  Dydd Gwener, Taith: 18
M (I’r brig)    
Maenan Hen Dŷ Ysgol Dydd Mawrth, Taith: 6
Melin y Coed Capel Dydd Iau, Taith: 8
Mochdre Tan yr Allt Avenue Dydd Mercher, Taith: 7
Mochdre Old Highway Dydd Mercher, Taith: 7
Mochdre Ysgol Cystennin Dydd Mercher, Taith: 7
Mochdre Ysgol Gynradd Dydd Mercher, Taith: 7
N (I’r brig)    
Nebo Blwch ffôn Dydd Mawrth, Taith: 6
O (I’r brig)    
Ochr Penrhyn Ormeside Dydd Llun, Taith: 14
P (I’r brig)    
Pandy Tudur Pentre Pandy Tudur  Dydd Iau, Taith: 3
Penmachno Ffordd Llewelyn Dydd Iau, Taith: 8
Penmachno Wrth ymyl yr Eglwys Dydd Iau, Taith: 8
Penmachno Ysgol Penmachno  Dydd Iau, Taith: 8
Pensarn Ger y Môr Dydd Gwener, Taith: 9
Pentrefoelas Ysgol Pentrefoelas  Dydd Gwener, Taith: 4
Pentrefoelas Maes yr Afon Dydd Gwener, Taith: 13
Pentrefoelas Twt Lol Dydd Gwener, Taith: 13
R (I’r brig)    
Rowen Pentre Rowen  Dydd Mercher, Taith: 2
S (I’r brig)    
San   Siôr Yr Ysgol  Dydd Iau, Taith: 12
San   Siôr Wrth ymyl yr Eglwys Dydd Iau, Taith: 12
T (I’r brig)    
Tal y Bont Cilfan wrth y Capel Dydd Mawrth, Taith: 15
Tal y Bont Yr Ysgol Dydd Mawrth, Taith: 15
Tal y Bont Stâd Hendy Dydd Mawrth, Taith: 15
Tan y Fron Hen Iard Ysgol Dydd Iau, Taith: 3
Towyn Wrth ymyl Llys Arthur Dydd Gwener, Taith: 9
Trefriw Ffordd Crafnant  Dydd Mercher, Taith: 2
Trefriw Ysgol Trefriw  Dydd Mercher, Taith: 2
Trefriw Wrth Princes Arms Dydd Mercher, Taith: 2
Tyn y Groes Maes Rhun Dydd Mawrth, Taith: 15
U (I’r brig)    
Ucheldir Colwyn  Bryn Cadno Dydd Mawrth, Taith: 1
Ucheldir Colwyn  Lôn Troon  Dydd Mawrth, Taith: 1
Y (I’r brig)    
Ysbyty Ifan Yr Ysgol Dydd Gwener, Taith: 4
Ysbyty Ifan Maes Parcio y Pentre Dydd Gwener, Taith: 4

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy