Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Biniau Graean


Summary (optional)
start content

Rydym yn darparu biniau graean mewn ardaloedd trefol a gwledig i drigolion lleol eu defnyddio. Fel arfer, nid yw'r biniau i'w cael ar y Ffyrdd Prif Flaenoriaeth sy’n cael eu graeanu gan ein Fflyd Graeanu, ond yn hytrach ar ffyrdd sydd â chyffyrdd prysur neu elltydd serth.

Map

Sut i ddefnyddio'r graean yn effeithiol

Mae'r graean yn y biniau i'w ddefnyddio ar y briffordd gyhoeddus yn unig; ni ddylid ei ddefnyddio ar ddreifiau nac ar gyfer defnydd personol. Bydd ychydig bach, wedi'i daenu yn gyfartal yn clirio'r rhan fwyaf o eira a rhew.

Rhoi gwybod am leidr bin graean

Yn y gorffennol bu dwyn o finiau graean. Mae hon yn drosedd ac yn atal pobl gymunedol eu hysbryd rhag trin ardaloedd problemus lleol.

Neu cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru: 101

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy