Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Siambar Wen, Llanrwst / Bro Garmon - Gwahardd Gyrru


Summary (optional)
start content

Rheswm y Cyngor dros wneud y Gorchymyn arfaethedig yw:-

  • atal difrod i’r ffordd
  • atal traffig anaddas, o unrhyw fath, rhag defnyddio’r ffordd


Tudalen Nesaf: Hysbysiad

end content