Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Newid Prisiau Mewn Meysydd Parcio Talu ac Arddangos Arhosiad Hir a Byr a Pharcio ar y Stryd


Summary (optional)
start content

Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy Hysbysiad o Newid Prisiau Mewn Meysydd Parcio Talu ac Arddangos Arhosiad Hir a Byr a Pharcio ar y Stryd (Parth Parcio Rheoledig)

RHODDIR RHYBUDD o dan Adran 35C o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ac yn unol â Rheoliad 25 o Reoliadau Gorchmynion Traffig Awdurdodau Lleol (Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1996 a phob pŵer galluogol arall bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi penderfynu newid y taliadau cychwynnol yn ei Feysydd Parcio Talu ac Arddangos mewn gwahanol leoliadau yn Sir Conwy, Parcio Ar y Stryd (CPZ) a hawlenni preswyl a thocynnau tymor fel a nodir yn yr atodlen isod. O 29 Mawrth 2024 y ffioedd sy’n daladwy yw’r rhai a ddangosir yn y golofn ddiwygiedig isod.

Meysydd Parcio Tariff AGraddfa Ffioedd CyfredolGraddfa Ffioedd Diwygiedig
Osborne Road, Cyffordd Llandudno 1 Awr - £0.70
2 Awr - £1.30
4 Awr - £3.00
Dros 4 Awr - £4.20
Dros Nos - £1.00
24 Awr - £5.20
1 Awr - £0.80
2 Awr - £1.60
4 Awr - £3.60
Dros 4 Awr - £5.00
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £6.20
Colwyn Avenue, Llandrillo yn Rhos 1 Awr - £0.70
2 Awr - £1.30
4 Awr - £3.00
Dros 4 Awr - £4.20
Dros Nos - £1.00
24 Awr - £5.20
1 Awr - £0.80
2 Awr - £1.60
4 Awr - £3.60
Dros 4 Awr - £5.00
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £6.20
Heol Watling, Llanrwst 1 Awr - £0.70
2 Awr - £1.30
4 Awr - £3.00
Dros 4 Awr - £4.20
Dros Nos - £1.00
24 Awr - £5.20
1 Awr - £0.80
2 Awr - £1.60
4 Awr - £3.60
Dros 4 Awr - £5.00
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £6.20
Fernbrook Road, Penmaenmawr 1 Awr - £0.70
2 Awr - £1.30
4 Awr - £3.00
Dros 4 Awr - £4.20
Dros Nos - £1.00
24 Awr - £5.20
1 Awr - £0.80
2 Awr - £1.60
4 Awr - £3.60
Dros 4 Awr - £5.00
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £6.20
PromenadLlanfairfechan Taliadau newydd 1 Awr - £0.80
2 Awr - £1.60
4 Awr - £3.60
Dros 4 Awr - £5.00
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £6.20
Plas yn Dre, Llanrwst Taliadau newydd 1 Awr - £0.80
2 Awr - £1.60
4 Awr - £3.60
Dros 4 Awr - £5.00
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £6.20
Meysydd Parcio Tariff BGraddfa Ffioedd CyfredolGraddfa Ffioedd Diwygiedig
Bodlondeb, Conwy
*Newid o Darif A*
1 Awr - £0.70
2 Awr - £1.30
4 Awr - £3.00
Dros 4 Awr - £4.20
Dros Nos - £1.00
24 Awr - £5.20
1 Awr - £1.40
2 Awr - £2.40
4 Awr - £4.30
Dros 4 Awr - £6.00
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £6.60
Ffordd y Orsaf, Deganwy  1 Awr - £1.20
2 Awr - £2.00
4 Awr - £3.60
Dros 4 Awr - £5.00
Dros Nos - £1.00
24 Awr - £5.50
1 Awr - £1.40
2 Awr - £2.40
4 Awr - £4.30
Dros 4 Awr - £6.00
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £6.60
Douglas Road, Bae Colwyn 1 Awr - £1.20
2 Awr - £2.00
4 Awr - £3.60
Dros 4 Awr - £5.00
Dros Nos - £1.00
24 Awr - £5.50
1 Awr - £1.40
2 Awr - £2.40
4 Awr - £4.30
Dros 4 Awr - £6.00
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £6.60
Princes Drive Car Park, Bae Colwyn 1 Awr - £1.20
2 Awr - £2.00
4 Awr - £3.60
Dros 4 Awr - £5.00
Dros Nos - £1.00
24 Awr - £5.50
1 Awr - £1.40
2 Awr - £2.40
4 Awr - £4.30
Dros 4 Awr - £6.00
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £6.60
Meysydd Parcio Tariff CGraddfa Ffioedd CyfredolGraddfa Ffioedd Diwygiedig
Dale Road, Llandudno  1 Awr - £1.40
2 Awr - £2.30
4 Awr - £3.80
Dros 4 Awr - £5.60
Dros Nos - £1.00
24 Awr - £6.00
1 Awr - £1.70
2 Awr - £2.80
4 Awr - £4.60
Dros 4 Awr - £6.70
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £7.20
Traeth Cinmel, Bae Cinmel 1 Awr - £1.40
2 Awr - £2.30
4 Awr - £3.80
Dros 4 Awr - £5.60
Dros Nos - £1.00
24 Awr - £6.00
1 Awr - £1.70
2 Awr - £2.80
4 Awr - £4.60
Dros 4 Awr - £6.70
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £7.20
Mount Pleasant, Conwy  1 Awr - £1.40
2 Awr - £2.30
4 Awr - £3.80
Dros 4 Awr - £5.60
Dros Nos - £1.00
24 Awr - £6.00
1 Awr - £1.70
2 Awr - £2.80
4 Awr - £4.60
Dros 4 Awr - £6.70
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £7.20
Morfa Bach, Conwy 2 Awr - £2.30
4 Awr - £3.80
Dros 4 Awr - £5.60
Dros Nos - £1.00
24 Awr - £6.00
2 Awr - £2.80
4 Awr - £4.60
Dros 4 Awr - £6.70
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £7.20
Sandbank Road, Towyn  1 Awr - £1.40
2 Awr - £2.30
4 Awr - £3.80
Dros 4 Awr - £5.60
Dros Nos - £1.00
24 Awr - £6.00
1 Awr - £1.70
2 Awr - £2.80
4 Awr - £4.60
Dros 4 Awr - £6.70
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £7.20
Pont y Pair, Betws Y Coed  1 Hrs - £1.40
2 Hrs - £2.30
4 Hrs - £3.80
Over 4 Hrs - £5.60
Overnight - £1.00
24 Hrs - £6.00 
1 Awr - £1.70
2 Awr - £2.80
4 Awr - £4.60
Dros 4 Awr - £6.70
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £7.20
Maelgwyn Road, Llandudno  1 Awr - £1.40
2 Awr - £2.30
4 Awr - £3.80
Dros 4 Awr - £5.60
Dros Nos - £1.00
24 Awr - £6.00
1 Awr - £1.70
2 Awr - £2.80
4 Awr - £4.60
Dros 4 Awr - £6.70
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £7.20
York Road, Llandudno  1 Awr - £1.40
2 Awr - £2.30
4 Awr - £3.80
Dros 4 Awr - £5.60
Dros Nos - £1.00
24 Awr - £6.00
1 Awr - £1.70
2 Awr - £2.80
4 Awr - £4.60
Dros 4 Awr - £6.70
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £7.20
Ivy Street, Bae Colwyn 1 Awr - £1.40
2 Awr - £2.30
4 Awr - £3.80
Dros 4 Awr - £5.60
Dros Nos - £1.00
24 Awr - £6.00
1 Awr - £1.70
2 Awr - £2.80
4 Awr - £4.60
Dros 4 Awr - £6.70
Dros Nos - £1.20
24 Awr - £7.20
Meysydd Parcio Tariff DGraddfa Ffioedd CyfredolGraddfa Ffioedd Diwygiedig
Vicarage Gardens, Conwy  1 Awr - £1.60
2 Awr - £3.30
4 Awr - £6.50
Dros Nos - £1.50
1 Awr - £2.00
2 Awr - £4.00
4 Awr - £7.50
Dros Nos - £2.00
Market Place, Conwy (01/03-31/10)  1 Awr - £1.60
2 Awr - £3.30
4 Awr - £6.50
Dros Nos - £1.50
1 Awr - £2.00
2 Awr - £4.00
4 Awr - £7.50
Dros Nos - £2.00
Neuadd y Dref, Llandudno  1 Awr - £1.60
2 Awr - £3.30
4 Awr - £6.50
Dros Nos - £1.50
1 Awr - £2.00
2 Awr - £4.00
4 Awr - £7.50
Dros Nos - £2.00
Market Place, Conwy (01/11-29/02)  1 Awr - £1.60
2 Awr - £3.30
4 Awr - £4.50
Dros 4 Awr - £6.50
Dros Nos - £1.50
24 Awr - £7.20
1 Awr - £2.00
2 Awr - £4.00
4 Awr - £5.50
Dros 4 Awr - £7.50
Dros Nos - £2.00
24 Awr - £8.60
Mostyn Broadway, Llandudno (Cars)  Taliadau Newydd 1 Awr - £2.00
2 Awr - £4.00
4 Awr - £7.50
Dros Nos - £2.00
Meysydd Parcio EraillGraddfa Ffioedd CyfredolGraddfa Ffioedd Diwygiedig
Great Orme Summit, Llandudno  4 Awr - £4.70
Dros 4 Awr - £6.50 
4 Hrs - £5.50
Over 4 Hrs - £7.50 
Venue Cymru, Llandudno  2 Awr - £2.50
4 Awr - £4.50
10 Awr - £7.50
Dros nos - £4.00
24 Awr - £12.00
2 Awr - £3.00
4 Awr - £5.40
10 Awr - £9.00
Dros Nos - £4.80
24 Awr - £14.40
Y Fach, Llandudno (01/05 – 30/09)  4 Awr - £4.50
Dros 4 Awr - £6.50
Dros Nos - £1.50
24 Awr - £7.20
4 Awr - £5.50
Dros 4 Awr - £7.50
Dros Nos - £2.00
24 Awr - £8.60 
Y Fach, Llandudno (01/10 – 30/04) 4 Awr - £3.50
Dros 4 Awr - £4.50
Dros Nos - £1.50
24 Awr - £5.50
4 Awr - £3.80
Dros 4 Awr - £5.40
Dros Nos - £2.00
24 Awr - £6.60
Parciau BysysGraddfa Ffioedd CyfredolGraddfa Ffioedd Diwygiedig
Morfa Bach, Conwy  4 Awr - £9.00
24 Awr - £17.00
4 Awr - £11.00
24 Awr - £20.00
Builder Street, Llandudno  4 Awr - £9.00
24 Awr - £17.00 
4 Awr - £11.00
24 Awr - £20.00 
Mostyn Broadway, Llandudno
(gellir defnyddio’r tocyn mewn parciau bysus eraill)
Am gyfnod wrth ollwng a chodi teithwyr - £9.00

Gallwch brynu tocyn ar gyfer gollwng a chasglu / parcio ym Mharc Coetsys Builder Street

4 Awr - £9.00
24 Awr - £17.00
Am gyfnod wrth ollwng a chodi teithwyr yn unig - £11.00

Gollwng a chasglu yn unig ym Mostyn Broadway, ynghyd â pharcio ym Maes Coetsis Builder Street am:

4 Awr - £11.00
24 Awr - £20.00


Parth Parcio Rheoledig ar y Stryd

Enw Lle Parcio/ Maes Parcio Graddfa Ffioedd CyfredolGraddfa Ffioedd Diwygiedig 
Y Parêd, Llandudno Mai - Medi
Hyd at 4 Awr £4.50
Dros 4 Awr £6.50

Hyd - Ebr
Hyd at 4 Awr £2.00
Hyd at 4 Awr £3.20
Dros 4 Awr £4.50
Mai - Medi
Hyd at 4 Awr £5.50
Dros 4 Awr £7.50

Hyd - Ebr
Hyd at 2 Awr £2.40
Hyd at 4 Awr £3.80
Dros 4 Awr £5.40
Promenâd, Bae Colwyn Mai - Medi
Hyd at 4 Awr £4.50
Dros 4 Awr £6.50

Hyd - Ebr
Hyd at 4 Awr £2.00
Hyd at 4 Awr £3.20
Dros 4 Awr £4.50
Mai - Medi
Hyd at 4 Awr £5.50
Dros 4 Awr £7.50

Hyd - Ebr
Hyd at 2 Awr £2.40
Hyd at 4 Awr £3.80
Dros 4 Awr £5.40


Tocynnau Parcio Tymhorol

Tocyn Parcio Blynyddol Un Maes ParcioGraddfa Ffioedd CyfredolGraddfa Ffioedd Diwygiedig 
Meysydd Parcio Tariff A £115.00 £138.00
Meysydd Parcio Tariff B £136.00  £163.00
Meysydd Parcio Tariff C £144.00 £173.00
Meysydd Parcio’r Sir £211.00 £292.00
Hawl Ar y StrydGraddfa Ffioedd CyfredolGraddfa Ffioedd Diwygiedig 
Y Promenâd, Bae Colwyn £79.00  £95.00 
Tocyn Parcio Gwesteiwr, Y Pared, Llandudno £105.00  £126.00 
Tocyn Parcio Preswylwyr ail cerbyd (Y Pared a strydoedd amrywiol cyfagos, Llandudno yn unig) £105.00  £126.00 
Tocyn Parcio Preswylwyr cerbyd cyntaf (Tudno Street Llandudno yn unig) £63.00 £90.00
Tocyn Parcio Preswylwyr ail cerbyd (Tudno Street Llandudno yn unig) £84.00 £126.00
Tocyn Parcio Ymwelwyr (Tudno Street Llandudno yn unig) £5.80 am lyfr o 10  £12.00 am lyfr o 10
Tocyn Parcio Preswylwyr cerbyd cyntaf £75.00  £90.00 
Tocyn Parcio Preswylwyr ail cerbyd £100.00 £126.00 
Tocyn Parcio Ymwelwyr £10.00 £12.00 am lyfr o 10
Builder Street ac Mostyn Broadway, Llandudno tocyn parcio coetsis £1948.00 £2337.60


Dyddiedig: 6 Mawrth 2024

Ceri Williams
Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol

end content