Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Cynllunio, Rheoli Adeiladu, a Chadwraeth Ceisiadau Cynllunio Rhestr bob pythefnos o benderfyniadau cynllunio

Rhestr bob pythefnos o benderfyniadau cynllunio


Summary (optional)
Gweld yr holl benderfyniadau sydd wedi eu gwneud bob pythefnos.
start content

Mae cofrestr gyhoeddus o'r holl geisiadau cynllunio presennol ar gael yn Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn LL29 7AZ.

Hefyd, rydym yn darparu rhestr o'r penderfyniadau a wneir gennym bob pythefnos. Gallwch weld y ceisiadau hynny sydd wedi eu penderfynu isod:

2024

Mai

Ebrill

Mawrth

Chwefror

Ionawr

2023

Rhagfyr

Tachwedd

Hydref

Medi

Awst

Gorffennaf

Mehefin

Mai

Ebrill

Mawrth

Chwefror

Ionawr

 

2022

Rhagfyr

Tachwedd

Hydref

Medi

AwstGorffenafMehefinMaiEbrillMawrthChwefror

 

Gwybodaeth bellach

Rheoli Datblygu
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN 

Ffôn: 01492 575471 / 575121 / 575185
Ffacs: 01492 512637
E-bost: gwasanaethau.rheoleiddio@conwy.gov.uk


Oriau'r Swyddfa:

  • Dydd Llun i ddydd Iau: 9am - 5pm
  • Dydd Gwener: 9am - 4.45pm 
end content