Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Cynllunio, Rheoli Adeiladu, a Chadwraeth

Cynllunio, Rheoli Adeiladu, a Chadwraeth


Summary (optional)
start slider
start slider end slider
end slider
start grid

Sylwer nad ydym yn darparu gwasanaeth cerdded i mewn ar hyn o bryd, os ydych yn dymuno cael cyngor a chyfarwyddyd, dyma ein manylion cyswllt:

Rheoli adeiladu: (01492) 574172 / rheoli.adeiladu@conwy.gov.uk
Pridiannau Tir Lleol: (01492)  576095 / Chwiliadau Awdurdod Lleolpridiannautirlleol@conwy.gov.uk
Ymholiadau am hanes cynllunio: 01492 575228 /hanescynllunio@conwy.gov.uk
Cadwraeth: (01492) 575317 /cynllunioplanning@conwy.gov.uk
Cyngor am goed: (01492) 575186 /cynllunioplanning@conwy.gov.uk
Gorfodaeth Cynllunio: (01492) 575272 /cynllunioplanning@conwy.gov.uk
Gorfodaeth Cynllunio: (01492) 575272 /cynllunioplanning@conwy.gov.uk
Ceisiadau cynllunio ac ymholiadau: (01492) 575247 /cynllunioplanning@conwy.gov.uk


start grid

end grid

start grid-more

end grid-more
end grid