Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 18 Medi

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Cynllunio, Rheoli Adeiladu, a Chadwraeth Ceisiadau Cynllunio Rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio a gofrestrir

Rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio a gofrestrir


Summary (optional)
Gallwch weld yr holl geisiadau a gofrestrir bob wythnos.
start content

Mae cofrestr gyhoeddus o'r holl geisiadau cynllunio presennol (gan gynnwys copïau o'r ffurflenni cais a'r cynlluniau) ar gael yn Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn LL29 7AZ.

Hefyd, rydym yn darparu rhestr o'r ceisiadau dilys a gafwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ystod yr wythnos flaenorol. Gallwch weld y ceisiadau sydd wedi eu cofrestru, yn ôl wythnos, drwy glicio ar y cyswllt isod.

 

 

Gwybodaeth bellach

Rheoli Datblygu
Blwch Post 1
CONWY
LL30 9GN

Ffôn: 01492 575471 / 575121 / 575185

Ffacs: 01492 512637 E-bost: gwasanaethau.rheoleiddio@conwy.gov.uk

Oriau'r Swyddfa: Dydd Llun i ddydd Iau: 9.00am-5.00pm Dydd Gwener: 9.00am-4.45pm 

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy