Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Cyfamod Lluoedd Arfog

Cyfamod Lluoedd Arfog


Summary (optional)
start content

Mae'r Cyfamod Lluoedd Arfog yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, y Lluoedd Arfog yng Nghonwy a chynrychiolwyr o'r Sectorau Gwirfoddol, Addysg ac Iechyd.

Bwriad y Cyfamod yw annog cymunedau lleol i gefnogi'r gymuned filwrol yn eu hardal; hyrwyddo dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd o faterion sy'n effeithio ar gymuned y lluoedd arfog, a chydnabod a chofio'r aberthau a wnaed. Mae'r sefydliadau dan sylw wedi gwneud ymrwymiad i sicrhau bod gan Gonwy gymuned lluoedd arfog a chyn aelodau sy'n gynaliadwy a bod darpariaeth gwasanaeth yn diwallu anghenion y gymuned hon.

Y rhan gyntaf o'r gwaith oedd dwyn ynghyd dolenni cyswllt defnyddiol i fudiadau sy'n darparu gwasanaethau i gyn-filwyr yng Nghonwy a ledled Cymru. Os ydych yn y lluoedd arfog neu'n gyn aelod sy'n byw yng Nghonwy, neu'n ystyried adleoli i Gonwy, edrychwch ar y dolenni defnyddiol isod.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content