Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy Excellence Fund

Cronfa Ragoriaeth Conwy


Summary (optional)
start content

Cronfa Ragoriaeth Conwy

Mae modd i bobl dalentog mewn chwaraeon, addysg a’r celfyddydau anfon ceisiadau am gyllid Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn awr.

Gall y Gronfa Rhagoriaeth ddarparu grantiau i unigolion sydd yn byw yn Sir Conwy sydd yn dangos gallu mewn ystod o chwaraeon a’r celfyddydau, gyda’r bwriad o’u cynorthwyo i gyrraedd eu llawn botensial drwy hyfforddiant a datblygu.

Mae grantiau ar gael i athletwyr sydd yn cystadlu ar lefel genedlaethol neu’r rhai hynny sydd yn rhan o’r celfyddydau megis actorion, dawnswyr, cerddorion ac artistiaid gweledol. Gellir defnyddio’r cyllid ar gyfer hyfforddiant, gweithdai, cyrsiau, hyfforddi neu gostau hyfforddi, cyfarpar neu deithio.

Cynigir grantiau gwerth hyd at £1,000.

Mae Cronfa Ragoriaeth Conwy wedi buddsoddi dros £15,000 yn y 12 mis diwethaf i 26 o bobl dalentog yn sir Conwy, diolch i’r cynllun hwn.

Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau cyfredol yw 21 Mehefin 2019

I gael rhagor o wybodaeth am y Gronfa Rhagoriaeth, a manylion ar sut i wneud cais, ewch i: www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Leisure-sport-and-health/Leisure-Development/Conwy-Excellence-Fund.aspx , anfonwch e-bost: hamdden.leisure@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 575564.

Wedi ei bostio ar 13/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy