Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy Excellence Fund

Cronfa Ragoriaeth Conwy


Summary (optional)
start content

Cronfa Ragoriaeth Conwy

Mae modd i bobl dalentog mewn chwaraeon, addysg a’r celfyddydau anfon ceisiadau am gyllid o’r rownd ddiweddaraf o gronfa Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae Cronfa Ragoriaeth Conwy yn cynnig cymorth grant i rai o dan 30 oed sydd un ai’n cystadlu ar lefel genedlaethol mewn chwaraeon neu sy’n dalentog yn y maes celfyddydau, dawns, cerddoriaeth, drama ac addysg.  Nod y gronfa yw helpu iddynt gyflawni eu potensial drwy hyfforddiant a datblygu.

Gellir defnyddio’r arian ar gyfer amrywiaeth o gefnogaeth gan gynnwys prynu offer, hyfforddiant, teithio neu lety.  Cynigir grantiau gwerth hyd at £800.  Rhoddwyd arian o’r gronfa i 35 o bobl yn 2023/24.

Mae ceisiadau ar gyfer y rownd gyfredol o arian ar agor tan 10 Mehefin. 

https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Leisure-sport-and-health/Leisure-Development/Conwy-Excellence-Fund.aspx

 

 

Wedi ei bostio ar 08/05/2024

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content