Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Ffair Swyddi Conwy

Ffair Swyddi Conwy


Summary (optional)
start content

Ffair Swyddi Conwy

Gall busnesau, addysgwyr a sefydliadau hyfforddiant gofrestru ar gyfer arddangosfa am ddim yn un o leoliadau digwyddiadau gorau’r sir.

Bydd Canolfan Ddigwyddiadau Eirias ym Mae Colwyn yn cynnal Ffair Swyddi cyntaf Conwy ddydd Iau 12 Mai o 2pm tan 7pm.

Wedi’i threfnu gan Ganolbwynt Cyflogaeth Conwy – sy’n goruchwylio Cymunedau am Waith, PaCE a Chymunedau am Waith a Mwy – mewn partneriaeth â Chymru’n Gweithio, sy’n cael ei ddarparu gan Yrfa Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau a thîm Cymorth Busnes Conwy, bydd y ffair yn dod â sectorau amrywiol dan yr un to i hyrwyddo cyfleoedd recriwtio ar draws y rhanbarth.

Bydd cyfle i unigolion sy’n chwilio am waith, dysgwyr a phrentisiaid gwrdd â dwsinau o gyflogwyr o ddiwydiannau gwahanol a chymryd y cam nesaf yn eu gyrfaoedd.

Dywedodd Libby Duo, Rheolwr Strategol Gwasanaeth Cyflogaeth Conwy, eu bod nhw eisoes wedi derbyn ymateb cadarnhaol ac yn gobeithio gweld llawer o bobl ar y diwrnod.

“Dyma gyfle i daflu goleuni ar y swyddi amrywiol sy’n cael eu hysbysebu yng Nghonwy a’r ardal gyfagos” ychwanegodd.

“Mae recriwtio yn broblem genedlaethol – yn enwedig yn y maes lletygarwch, twristiaeth a TG, ac felly mae arnom ni eisiau i gyflogwyr ddefnyddio’r digwyddiad hwn i arddangos eu cyfleoedd ac i ganfod ymgeiswyr sy’n gallu eu helpu i adfer ar ôl y pandemig.

“I’r rheiny sydd eisiau dilyn gyrfa newydd neu’n chwilio am gyfleoedd datblygu neu broffesiynol, mi fydd yna golegau, timau cymorth i fusnesau a darparwyr hyfforddiant wrth law i drafod eich dewisiadau, rhannu gwybodaeth a’ch rhoi chi ar ben y ffordd.

“Os ydych chi’n chwilio am waith, yn recriwtio neu’n croesawu darpar ddysgwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, dyma ddigwyddiad pwysig a siop un stop ar gyfer cyflogadwyedd ac addysg – fe welwn ni chi yno,”

Bydd canolfan Eirias yn cael ei rhannu’n adrannau ar gyfer arddangoswyr, darparwyr addysg a hyfforddiant, arddangosfeydd a gweithdai ar lwyddo mewn cyfweliad ac ysgrifennu CV.

Meddai Emma Lloyd Edwards, Rheolwr Datblygiad Gweithredol ar gyfer Conwy, Gyrfa Cymru: “Mae’r ffair yn gyfle gwych i unrhyw un sydd ar ddechrau eu gyrfa, sy’n chwilio am waith neu sydd eisiau rhoi cynnig ar rywbeth newydd. Mae hefyd yn gyfle gwych i gyflogwyr lleol hyrwyddo eu sector ac unrhyw swyddi gweigion sydd ganddyn nhw.

“Mae hwn yn gyfle perffaith i rwydweithio a chysylltu gyda chyflogwyr posibl a derbyn gwybodaeth am lwybrau gyrfa eraill nad ydych o bosibl wedi’u hystyried.”

Ychwanegodd Sam Chadburn, Rheolwr Partneriaethau Cyflogwyr Conwy’r Adran Gwaith a Phensiynau: “Rydym ni’n edrych ymlaen at y digwyddiad a dod â’r sefydliadau allweddol yma at ei gilydd i roi hwb i’r economi lleol a datblygu cyfleoedd gyrfa i’r rheiny sydd eisiau dechrau newydd.

Adleisiodd Leila Cravetto, Swyddog Ymgysylltu â Busnesau Tîm Cymorth i Fusnesau Conwy, y pwyntiau hyn gan ychwanegu bod y ffair yn cael ei chynnal ar yr adeg berffaith o ystyried yr heriau yn sgil y pandemig.

“Rydym ni’n credu bod hwn yn gyfle gwych i lawer o’n busnesau ymgysylltu â phobl sy’n chwilio am waith neu sydd eisiau newid gyrfa,” meddai.

“Bydd y digwyddiad yn hyrwyddo cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd yn ogystal ag amlygu gyrfaoedd sydd ar gael yn y sectorau allweddol.”

Gall busnesau sy’n dymuno cofrestru am le am ddim yn y digwyddiad anfon e-bost i busnes@conwy.gov.uk.

Am fwy o wybodaeth anfonwch neges i ccc@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 576280.

Ewch i Canolbwynt Cyflogaeth Conwy - Mwy o wybodaeth - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy am fwy o wybodaeth am y Canolbwynt Cyflogaeth.

 

Wedi ei bostio ar 11/04/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content