Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy'n cefnogi ymwybyddiaeth diogelu

Conwy'n cefnogi ymwybyddiaeth diogelu


Summary (optional)
start content

Conwy'n cefnogi ymwybyddiaeth diogelu

Mae’n Wythnos Genedlaethol Diogelu, gyda sefydliadau ar draws Cymru yn gweithio i godi proffil y mater cenedlaethol a phwysig hwn.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cefnogi’r digwyddiad ac yn rhannu’r neges i gynghorwyr a staff pob gwasanaeth i sicrhau bod pawb yn ymwybodol o arwyddion mater diogelu, eu dyletswydd i roi gwybod am bryderon a sut i wneud hynny.

Fel rhan o waith Conwy ar y mater pwysig hwn, mae’r Cyngor wedi ymestyn ei ddigwyddiadau i bythefnos o seminarau a hyfforddiant.

Meddai’r Cynghorydd Liz Roberts, Aelod Cabinet Plant, Teuluoedd a Diogelu, “Mae gan bawb ran i’w chwarae wrth ddiogelu oedolion a phlant diamddiffyn. Mae'r bythefnos yma’n gyfle i ni gyd ddod at ein gilydd i godi ymwybyddiaeth o faterion diogelu pwysig.”

I ddysgu mwy am ddiogelu ewch i www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru

 

Wedi ei bostio ar 13/11/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content