Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Diwrnod Ymwybyddiaeth Fyd-Eang o Gam-drin Pobl Hŷn 15 Mehefin 2019

Diwrnod Ymwybyddiaeth Fyd-Eang o Gam-drin Pobl Hŷn 15 Mehefin 2019


Summary (optional)
start content

Mae cam-drin pobl hŷn yn broblem gymdeithasol fyd-eang sy’n effeithio ar iechyd a hawliau dynol miliynau o bobl hŷn ar draws y byd. Mae hefyd yn fater sy’n llawn haeddu sylw’r gymuned ryngwladol.

Mae Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig wedi dynodi 15 Mehefin yn Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Fyd-Eang o Gam-Drin Pobl Hŷn. Mae’n cynrychioli un diwrnod yn ystod y flwyddyn ble mae'r holl fyd yn mynegi eu gwrthwynebiad i gam-drin pobl hŷn.

Am fwy o wybodaeth ar y digwyddiad a sut y gallwch chi gymryd rhan, ewch i wefan Action on Elder Abuse.

Os ydych chi’n poeni bod person hŷn yn cael ei gam-drin, rhowch wybod i ni er mwyn i ni wneud rhywbeth amdano.

Sir Conwy, yr amgylchedd iawn i fod yn ddiogel, yn iach ac yn annibynnol.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content