Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Diwrnod Ymwybyddiaeth Fyd-Eang o Gam-drin Pobl Hŷn 15 Mehefin 2019

Diwrnod Ymwybyddiaeth Fyd-Eang o Gam-drin Pobl Hŷn 15 Mehefin 2019


Summary (optional)
start content

Mae cam-drin pobl hŷn yn broblem gymdeithasol fyd-eang sy’n effeithio ar iechyd a hawliau dynol miliynau o bobl hŷn ar draws y byd. Mae hefyd yn fater sy’n llawn haeddu sylw’r gymuned ryngwladol.

Mae Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig wedi dynodi 15 Mehefin yn Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Fyd-Eang o Gam-Drin Pobl Hŷn. Mae’n cynrychioli un diwrnod yn ystod y flwyddyn ble mae'r holl fyd yn mynegi eu gwrthwynebiad i gam-drin pobl hŷn.

Am fwy o wybodaeth ar y digwyddiad a sut y gallwch chi gymryd rhan, ewch i wefan Action on Elder Abuse.

Os ydych chi’n poeni bod person hŷn yn cael ei gam-drin, rhowch wybod i ni er mwyn i ni wneud rhywbeth amdano.

Sir Conwy, yr amgylchedd iawn i fod yn ddiogel, yn iach ac yn annibynnol.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy