GWEFAN DROS DRO YW HON
Cartref Cyngor Atebolrwydd

Bod yn atebol am yr hyn rydym yn ei wneud a mesur perfformiad


Summary (optional)
Fel sefydliad cyhoeddus, mae'n bwysig ein bod ni'n cyfrifo am yr hyn rydym yn ei wneud. Gweler y tudalennau yn yr adran hon i wybod mwy am y ffordd rydym yn gwario a rheoli ein cyllidebau a dysgu sut mae ein harchwilwyr yn credu rydym yn perfformio.
start slider

end slider
start grid end grid

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy