Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Gwasanaethau Cyfreithiol Cysylltu â'r Gwasanaethau Cyfreithiol

Cysylltu â'r Gwasanaethau Cyfreithiol


Summary (optional)
start content

Dylech anfon unrhyw ymholiad at:

Delyth Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
Gwasanaethau Cyfreithiol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bodlondeb
Conwy
LL32 8DU

Rhif Ffôn 

(01492) 576109

Rhif Ffacs

01492 576116

E-bost

cyfreithiol@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy