Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau Hysbysiadau Cyhoeddus - Cofrestru

Hysbysiadau Cyhoeddus - Cofrestru


Summary (optional)
start content

Deddf Priodasau 1994 a Deddf Partneriaeth Sifil 2004

HYSBYSIR DRWY HYN fod CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY wedi derbyn cais gan y sefydliad(au) canlynol at ddiben cynnal priodasau sifil a seremonïau partneriaeth sifil:

SefydliadCyfeiriad      Dyddiad cyflwynoDyddiad olaf i wrthwynebu
Bodafon Farm Bodafon Road, Llandudno LL30 3BB 12/03/2018 03/04/2018
Plas Mawr Elizaethan Town House High Street, Conwy, LL32 8DE 13/03/2018 04/04/2018
Ystafell Tudno Neuadd y Dref, Lloyd Street, Llandudno LL30 2UP 15/03/2018 05/04/2108
Ysatafell Conwy Neuadd y Dref, Lloyd Street, Llandudno LL30 2UP 15/03/2018 05/04/2108
Neuadd Ymgynnull Neuadd y Dref, Lloyd Street, Llandudno LL30 2UP 15/03/2018 05/04/2108Gall unrhyw berson sy'n dymuno gwrthwynebu trwyddedu'r eiddo roi rhybudd ysgrifenedig, gan nodi'r rhesymau dros y gwrthwynebiad, o fewn 21 diwrnod o ddyddiad y rhybudd hwn, a'i gyfeirio at:

Gwasanaethau Cofrestru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Neuadd y Dref
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2UP

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy