Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Cysylltwch â ni – Gwasanaethau Addysg

Cysylltwch â ni – Gwasanaethau Addysg


Summary (optional)
start content
Cysylltwch â ni
Ewch

 

Gwasanaethau Addysg Conwy,
Adeiladau'r Llywodraeth,
Ffordd Dinerth
Bae Colwyn
LL28 4UL
Oriau  Swyddfa:

  • Dydd Llun i Ddydd Iau: 08:30-17:15
  • Dydd Gwener: 08:30-17:00

To make a comment, give a compliment, express a concern or make a complaint about any of the following, please contact the Headteacher of the school:

Er mwyn gwneud sylw, rhoi canmoliaeth, mynegi pryder neu wneud cwyn ynghylch unrhyw un o'r canlynol, cysylltwch â Phennaeth yr ysgol:

  • Staff Ysgol/Athrawon
  • Derbyn i'r ysgol
  • Gwahardd o'r ysgol
  • Adeiladau/Safle Ysgol
  • Ymddygiad Disgybl/Disgyblaeth

Dilynwch y dolenni cyswllt isod i gysylltu â ni ynghylch: 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy