Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Polisïau, Cynlluniau a Dogfennau Dogfen Wybodaeth Ysgolion a Gwasanaethau Addysg

Dogfen Wybodaeth Ysgolion a Gwasanaethau Addysg


Summary (optional)
start content

Cyhoeddwyd y ddogfen hon gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i gyflawni ei ddyletswydd o dan Adran 92 Deddf Safonau a Fframwaith Ysgol 1998. Rhydd wybodaeth am ysgolion a Gwasanaethau Addysg CBS Conwy, ac fe gynnwys ddatganiad ar rai o bolisiau'r Cyngor a manylion sylfaenol am bob ysgol.

Gall rhieni gael copïau o'r ddogfen hon am ddim o Swyddfeydd yr Awdurdod. Gall rhieni ac unigolion eraill gael copïau er gwybodaeth oddi wrth:

  • Ysgolion y Cyngor (ar wahân i'r ysgolion meithrin a'r ysgolion arbennig);
  • Llyfrgelloedd Cyhoeddus.

Ysgolion a Gwasanaethau Addysg Dogfen Wybodaeth  (PDF)

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy