Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cyrsiau Llywodraethwyr Ysgol


Summary (optional)
start content

Trosolwg o Gyrsiau Llywodraethwyr Conwy 2017/18

(Defnyddiwch y bar rholio ar waelod y tabl i weld pob colofn)
Teitl CwrsDyddiad                      AmserLleoliadHyfforddwrGrŵp Targed
Y Clerc Effeithiol *
Cyfrwng Saesneg
1 Chwefror
2018
5.30pm - 7.30pm Y Ganolfan Addysg, Ysgol  Aberconwy, Morfa Drive, Conwy LL32 8ED Ray Wells, Llywodraethwyr Cymru Pob Clerc Corff Llywodraethol.
Cadeirydd y Corff Llywodraethol.
Y Clerc Effeithiol *
Cyfrwng Cymraeg
8 Chwefror
2018
5.30pm - 7.30pm Yr Ystafell Gynadledda, Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst LL26 0SD Llywodraethwyr Cymru Pob Clerc Corff Llywodraethol.
Cadeirydd y Corff Llywodraethol.
Bod yn Gadeirydd Effeithiol *
Cyfrwng Saesneg
20 Chwefror 2018 5.30pm - 7.30pm Y Ganolfan Addysg, Ysgol  Aberconwy, Morfa Drive, Conwy LL32 8ED Ray Wells, Llywodraethwyr Cymru Pob Llywodraethwr
Bod yn Gadeirydd Effeithiol *
Cyfrwng Cymraeg
22 Chwefror
2018
5.30pm - 7.30pm Yr Ystafell Gynadledda, Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst LL26 0SD Llywodraethwyr Cymru Pob Llywodraethwr
Rhwydweithio Cymdeithasol/Diogelwch Ar-lein
Cyfrwng Saesneg
 26 Chwefror 2018 5.30pm - 7.30pm Y Ganolfan Addysg, Ysgol  Aberconwy, Morfa Drive, Conwy LL32 8ED Natasha Jones/ Delyth Wynne, ALl Pob Llywodraethwr/ Llywodraethwr Diogelwch Ar-lein
Rhwydweithio Cymdeithasol/Diogelwch Ar-lein
Cyfrwng Cymraeg
15 Mawrth 2018  5.30pm - 7.30pm Yr Ystafell Gynadledda, Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst LL26 0SD Natasha Jones/ Delyth Wynne, ALl Pob Llywodraethwr/ Llywodraethwr Diogelwch Ar-lein
Rheoli Cwynion
Cyfrwng Saesneg
5 Mawrth 2018 5.30pm - 7.30pm Y Ganolfan Addysg, Ysgol  Aberconwy, Morfa Drive, Conwy LL32 8ED Ray Wells, Llywodraethwyr Cymru Pob Llywodraethwr, Penaethiaid a Chlercod
Rheoli Cwynion
Cyfrwng Cymraeg
8 Mawrth 2018 5.30pm - 7.30pm Yr Ystafell Gynadledda, Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst LL26 0SD Llywodraethwyr Cymru Pob Llywodraethwr, Penaethiaid a Chlercod
Y Corff Llywodraethol Effeithiol – Gwaith Strategol
Cyfrwng Saesneg
13 Mawrth 2018 5.30pm - 7.30pm Y Ganolfan Addysg, Ysgol  Aberconwy, Morfa Drive, Conwy LL32 8ED Ray Wells, Llywodraethwyr Cymru Pob Llywodraethwr, Penaethiaid a Chlercod
Y Corff Llywodraethol Effeithiol – Gwaith Strategol
Cyfrwng Cymraeg
20 Mawrth 2018 5.30pm - 7.30pm Yr Ystafell Gynadledda, Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst LL26 0SD Llywodraethwyr Cymru Pob Llywodraethwr, Penaethiaid a Chlercod
Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), Plant sy'n Derbyn Gofal (PDG) a Gwaharddiadau
Cyfrwng Saesneg
17 Ebrill 2018 5.30pm - 7.30pm Y Ganolfan Addysg, Ysgol Aberconwy, Morfa Drive, Conwy LL32 8ED Tim ADY a PDG Conwy Pob Llywodraethwr/ Llywodraethwr ADY
Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), Plant sy'n Derbyn Gofal (PDG) a Gwaharddiadau
Cyfrwng Cymraeg
19 Ebrill 2018 5.30pm - 7.30pm Yr Ystafell Gynadledda, Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst LL26 0SD Tim ADY a PDG Conwy Pob Llywodraethwr/ Llywodraethwr ADY


* Cyrsiau Gorfodol

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy