Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cyrsiau Llywodraethwyr Ysgol


Summary (optional)
start content

Trosolwg o Gyrsiau Llywodraethwyr Conwy 2017/18

(Defnyddiwch y bar rholio ar waelod y tabl i weld pob colofn)
Teitl CwrsDyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp Targed
Anwytho i Lywodraethwyr Newydd * 16/10/18 6.00pm - 7.30pm

Canolfan Addysg, Ysgol Aberconwy, Morfa Drive, Conwy, LL32 8ED

Dilwyn Griffiths Llywodraethwyr newydd
Corff Llywodraethol Effeithiol – Gwaith Strategol 15/11/2018 6.00pm - 7.30pm Ysgol Dyffryn Conwy Ray Wells Pob Llywodraethwr, Penaethiaid, a Chlercod
Cymraeg mewn Addysg - Beth yw cynllun Conwy? 06/12/2018 6.00pm - 7.30pm I'w gadarnhau Swyddogion y Gymraeg mewn Addysg Conwy Pob Llywodraethwr

Mesur a hyrwyddo iechyd a lles yn ein ysgolion

22/01/2019 6:00pm - 7.30pm I'w gadarnhau

Tîm Lles Conwy

Pob Llywodraethwr/ Llywodraethwr Lles
Ysgol Gynhwysol - ADY, PDG a Chynhwysiad 07/02/2019 6.00pm - 7.30pm I'w gadarnhau Tîm ADY a PDO Conwy Pob Llywodraethwr/ Llywodraethwr ADY
Cyfryngau Cymdeithasol a bod yn ddiogel ar-lein yn ein ysgolion 26/02/2019 6:00pm - 7.30pm I'w gadarnhau Natasha Jones Pob Llywodraethwr/ Llywodraethwr Diogelwch Ar-lein
Gwella ymrwymiad, lleihau cwynion 07/03/2019 6:00pm - 7.30pm I'w gadarnhau Dilwyn Griffiths Pob Llywodraethwr, Penaethiaid a Chlercod
Deall Data Perfformiad Ysgol * 19/03/2019 6:00pm - 7.30pm I’w gadarnhau Swyddog GwE Pob Llywodraethwr


*Cyrsiau Gorfodol

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy