Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Bae Colwyn – Ysgol Nant y Groes


Summary (optional)
start content

Bydd lle i 316 yn yr ysgol newydd ynghyd â 24 lle meithrin.

Ochr yn ochr â’r gwaith adeiladu, bydd Ysgol Babanod Glan y Môr ac Ysgol Iau Pendorlan yn cau ac un ysgol gynradd - Ysgol Nant y Groes yn agor ar y safle presennol.

K&C Construction wedi cael y contract.

Gwaith wedi dechrau yn ystod haf 2016. Darperir yr arian ar gyfer y prosiect gan Raglen Ysgolion 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Bydd yr arian cyfatebol ar sail 50/50 gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn darparu’r 50% arall o’r arian angenrheidiol.

Digwyddiadau a Newyddion Diweddaraf 

Dogfennau Statudol

Hysbysiad Penderfyniad Ardal Bae Colwyn

Hysbysiad Statudol Ysgol Glan y Mor & Ysgol Pendorlan

Ymgynghoriad Plant - Ysgol Babanod Glan y Môr ac Ysgol Iau Pendorlan

Adroddiad Ymgynghoriad ar Gyfuno Arfaethedig Ysgol Babanod Glan y Môr ac Ysgol Iau Pendorlan

Llythr ymgynghoriad

Consultation on the Proposed Amalgamation of Ysgol Glan y Mor & Ysgol Pendorlan (Saesneg yn unig - fersiwn Cymraeg yn dod cyn hir)

Feedback form (Saesneg yn unig - fersiwn Gymraeg yn dod cyn hir)

 

 

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy