Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Darganfyddwch lle i gerdded yng Nghonwy


Summary (optional)
start content

Mae llawer o gyfleoedd i gerdded yng nghefn gwlad prydferth ac amrywiol Conwy. Rydym yn cynnig amrywiaeth o daflenni a llyfrynnau teithiau cerdded hunan-dywys.

Mae teithiau tywys yn cael eu darparu yn ystod y flwyddyn newydd, y gwanwyn, yr haf a'r hydref gan grŵp o arweinwyr cerdded gwirfoddol Cerdded Conwy Walks sy'n cael eu cefnogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae yna bobl eraill sydd hefyd â rôl bwysig i'w chwarae o ran mynediad i gefn gwlad yn lleol, gan gynnwys:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, sydd yn ymwneud â hyrwyddo a rheoli mynediad i gefn gwlad yn y Parc Cenedlaethol.

Cyfoeth Naturiol Cymru, sydd hefyd yn hyrwyddo mynediad i gefn gwlad. Mae'n gyfrifol am fapio mynediad newydd mewn perthynas â Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy