Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Casgliadau drws i ddrws


Summary (optional)
Er mwyn cynnal casgliadau drws i ddrws ar gyfer dibenion elusennol yng Nghymru a Lloegr.
start content

Sut i wneud cais

Rhaid i bob cais gael ei wneud drwy gwblhau'r ffurflen cais am gasgliadau drws i ddrws sy’n amgaeedig isod.

Ffioedd

Nid oes ffi'n daladwy am drwydded casglu drws i ddrws

Cymhwyster

Mae'n rhaid i chi fod yn berson addas a phriodol. Nid yw'n ofynnol i sefydliadau sy'n derbyn Eithriad Swyddfa Gartref wneud cais yn lleol, fodd bynnag, gofynnir iddynt roi gwybod i’r Cyngor yn ysgrifenedig am fodolaeth eu heithriad ynghyd â dyddiad a lleoliad y casgliad.

Deddfwriaeth ac Amodau

Deddf Casgliadau Drws i Ddrws 1939

Prosesu ac Amserlenni

Byddwch yn derbyn hysbysiad ysgrifenedig o ganlyniad y cais

Dulliau Apêl / Gwneud Iawn:

Dim. Mae gennych yr hawl i apelio i’r Gweinidog dros Swyddfa'r Cabinet.

Rhaid i apeliadau gael eu cyflwyno o fewn 14 diwrnod ar ôl gwrthod y penderfyniad.

Manylion cyswllt:

Drwy'r post:
Adain Drwyddedu
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

Yn bersonol:

Drwy apwyntiad: mae’r swyddfeydd ar agor o 9.00am - 4.00pm Dydd Llun i ddydd Gwener

Coed Pella
Conway Road
Bae Colwyn
LL29 7AZ


Deddf Casgliadau o dŷ i dŷ - Ffurflen Gais am Drwydded (PDF, 90Kb)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy