Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Marchnadoedd a Digwyddiadau Trefnu digwyddiad yn Sir Conwy Cyflwyno Digwyddiad ar gyfer Beth Sydd Ymlaen

Cyflwyno Digwyddiad ar gyfer Beth Sydd Ymlaen


Summary (optional)
Os ydych yn trefnu digwyddiad, gallwn ei hyrwyddo ar eich rhan ar wefan twristiaeth y Cyngor ac ar y rhestr fisol 'Digwyddiadau yn Sir Conwy'.
start content

Rhaid i'r digwyddiadau fod o arwyddocâd rhyngwladol, cenedlaethol, rhanbarthol neu leol a rhaid iddynt ddenu ymwelwyr a thwristiaid;

  • Gallwn hyrwyddo eich digwyddiad ar y wefan fisoedd neu wythnosau o flaen llaw, ond rydym yn gofyn am tua 5 diwrnod gwaith o dderbyn gwybodaeth cyn mynd yn fyw - cadwch hyn mewn cof os yw eich digwyddiad yn digwydd yn fuan;
  • Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i baratoi cofnod ar restr fisol 'Digwyddiadau yn Sir Conwy'. I sicrhau cofnod ar y rhestr ddigwyddiadau, rhaid i ni dderbyn gwybodaeth am eich digwyddiad erbyn y 15fed o'r mis cyn eich digwyddiad (h.y. 15 Mawrth ar gyfer digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym mis Ebrill). Bydd gwybodaeth a dderbynnir ar ôl y 15fed yn cael ei hyrwyddo ar y wefan yn unig.
  • Y Cyngor fydd yn penderfynu pa ddigwyddiadau a gaiff eu cynnwys ar y rhestr, ni dderbynnir unrhyw ddigwyddiadau nad ydynt yn bodloni'r meini prawf uchod;
  • Ni chodir tâl am roi digwyddiad ar y rhestr.
end content