Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Marchnadoedd a Digwyddiadau Trefnu digwyddiad yn Sir Conwy Cyflwyno Digwyddiad ar gyfer Beth Sydd Ymlaen

Cyflwyno Digwyddiad ar gyfer Beth Sydd Ymlaen


Summary (optional)
Os ydych yn trefnu digwyddiad, gallwn ei hyrwyddo ar eich rhan ar wefan twristiaeth y Cyngor.
start content

Rhaid i'r digwyddiadau fod o arwyddocâd rhyngwladol, cenedlaethol, rhanbarthol neu leol a rhaid iddynt ddenu ymwelwyr a thwristiaid;

  • Gallwn hyrwyddo eich digwyddiad ar y wefan fisoedd neu wythnosau o flaen llaw, ond rydym yn gofyn am tua 5 diwrnod gwaith o dderbyn gwybodaeth cyn mynd yn fyw - cadwch hyn mewn cof os yw eich digwyddiad yn digwydd yn fuan;
  • Y Cyngor fydd yn penderfynu pa ddigwyddiadau a gaiff eu cynnwys ar y rhestr, ni dderbynnir unrhyw ddigwyddiadau nad ydynt yn bodloni'r meini prawf uchod;
  • Ni chodir tâl am roi digwyddiad ar y rhestr.
end content