Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Mynediad i Wybodaeth Ceisiadau am Wybodaeth Amgylcheddol

Ceisiadau am Wybodaeth Amgylcheddol


Summary (optional)
Gellir darparu gwybodaeth amgylcheddol ynglŷn â'r atmosffer, dŵr, pridd a thirlun, yn ogystal ag ar ffactorau sy'n effeithio ar yr elfennau hyn fel sŵn, ymbelydredd a gwastraff.
start content

Rydym yn ymateb i geisiadau am wybodaeth amgylcheddol gan y cyhoedd, cyfreithwyr, ymgynghorwyr a grwpiau eraill sydd â diddordeb.

Am fwy o wybodaeth, darllenwch y ddogfen Gwybodaeth mynediad i Eiddo a Thir.

Dylid gwneud ceisiadau ysgrifenedig am wybodaeth amgylcheddol, gan gynnwys unrhyw gwestiynau penodol am y wybodaeth sydd ei hangen.

end content