Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Mynediad i Wybodaeth Rhyddid gwybodaeth – Cynllun cyhoeddi

Rhyddid gwybodaeth – Cynllun cyhoeddi


Summary (optional)
Mae Conwy wedi mabwysiadu Cynllun Cyhoeddi Model y Comisiynydd Gwybodaeth er mwyn ei gwneud hi'n haws i'r cyhoedd weld yr wybodaeth a gedwir gan yr Awdurdod.
start content

Mae ein Cynllun Cyhoeddi yn amlygu sut rydym yn bwriadu gwneud gwybodaeth ar gael ac os ydym yn codi tâl ai peidio. Ein polisi ydi cyhoeddi gwybodaeth trwy ein gwefan. Fodd bynnag, efallai bydd angen gwneud cais ysgrifenedig am wybodaeth benodol, neu efallai bydd angen i chi ddod i'w weld yn un o'n swyddfeydd. Gallai eithriadau o dan y Ddeddf Rhyddid i Wybodaeth hefyd atal gwybodaeth benodol rhag cael ei datgelu.

Dosbarthiadau o Wybodaeth

  • Pwy ydym ni a beth a wnawn.
  • Beth a wariwn a sut y gwariwn ef.
  • Beth yw ein blaenoriaethau a sut rydym yn perfformio.
  • Sut y gwnawn benderfyniadau.
  • Ein polisïau a’n gweithdrefnau.
  • Rhestrau a Chofrestrau.
  • Y Gwasanaethau a Gynigiwn.

Dogfennau perthnasol

end content