Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canmoliaeth a chwynion


Summary (optional)
Rydym yn ymroddedig i ddarparu gwasanaethau o safon uchel i'n holl gwsmeriaid mewn modd teg a chyfartal. Os nad ydych yn fodlon efo'r gwasanaeth a dderbynioch neu os ydych wedi derbyn gwasanaeth ardderchog, hoffem wybod amdano.
start content

Mae gennym drefn drylwyr ar gyfer ymchwilio i a monitro cwynion, sydd wedi'i amlinellu yn y daflen atodedig isod.

Mae'r daflen hon yn rhoi'r wybodaeth sydd angen arnoch i wneud cwynion neu roi canmoliaeth ac mae'n disgrifio sut y byddwn yn delio efo'ch cwynion yn brydlon ac mewn modd effeithlon.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content