Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Cynghorwyr, ACau, ASau Cyflogau, Lwfansau a Threuliau Cynghorwyr

Cyflogau, Lwfansau a Threuliau Cynghorwyr


Summary (optional)
Mae gan Gynghorwyr hawl i wahanol fathau o gyflogau, lwfansau a threuliau. Mae’r ‘rhain yn dibynnu ar y rolau a'r cyfrifoldebau sydd ganddynt.
start content

Mae gwybodaeth am gyflogau a lwfansau Cynghorwyr ar gael yn y Rhestr Cydnabyddiaeth Aelodau. Caiff ei chyhoeddi’n flynyddol.

Bob blwyddyn rydym hefyd yn cyhoeddi manylion y taliadau sydd wedi'u gwneud i Gynghorwyr unigol.

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol sydd yn penderfynu ar gyflogau a lwfansau Cynghorwyr.

Gwyliwch eu ffilm am fod yn gynghorydd 

end content