Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Bod yn Gynghorydd


Summary (optional)
Beth bynnag yw eich ysgogiad, gall bod yn gynghorydd lleol fod yn brofiad gwerthfawr iawn. Mae'n rhoi cyfle i chi helpu eich cymuned leol, gwireddu newidiadau a bod yn rhan o dîm sy'n gyfrifol am ddyfodol a lles Bwrdeistref Sirol Conwy a'r bobl sy'n byw, gweithio, ac yn ymweld â'r ardal.
start content
  • Ydych chi’n angerddol ynghylch eich cymuned leol?
  • Oes yna rywbeth rydych chi am ei newid?
  • Ydych chi’n barod i gymryd penderfyniadau heriol?

Beth am sefyll dros yr hyn sy’n bwysig i chi a dod yn gynghorydd lleol?

Mae cynghorwyr yn cael eu hethol gan bobl yn eu cymuned i’w cynrychioli ac i wneud penderfyniadau ar eu rhan.  Mae bod yn gynghorydd yn foddhaol, yn heriol ac yn bleserus a gallwch chi newid bywydau pobl er gwell.  Mae’n bwysig bod cynghorwyr yn debyg i’r bobl sy’n eu hethol er mwyn iddynt gael cynrychioli pob barn wahanol yn y gymuned a chymryd penderfyniadau sydd o fudd i bawb. 

Beth am wylio fideos a darllen astudiaethau achos gan gynghorwyr amrywiol yn disgrifio eu rolau ac yn egluro pam eu bod wedi sefyll mewn etholiad?

Neu, os oes gennych ddiddordeb, cwblhewch y modiwl e-ddysgu ar gyfer ymgeiswyr i ddysgu mwy.

Mae modd canfod a ydych yn gymwys ar gyfer Cronfa Mynediad i Swyddi Etholedig sydd ar gael i bobl anabl sy’n sefyll mewn etholiad.

Papurau enwebu i fod yn Gynghorydd a mwy o wybodaeth am sefyll ar gyfer etholiad ar gael yma
Etholiadau lleol yng Nghymru l Comisiwn Etholiadol

Dysgwch fwy! Gallech chi fod yn Gynghorydd!

end content