Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Bod yn Gynghorydd


Summary (optional)
Beth bynnag yw eich ysgogiad, gall bod yn gynghorydd lleol fod yn brofiad gwerthfawr iawn. Mae'n rhoi cyfle i chi helpu eich cymuned leol, gwireddu newidiadau a bod yn rhan o dîm sy'n gyfrifol am ddyfodol a lles Bwrdeistref Sirol Conwy a'r bobl sy'n byw, gweithio, ac yn ymweld â'r ardal.
start content

Ydych chi’n angerddol ynghylch eich cymuned leol?

Oes yna rywbeth rydych chi am ei newid?

Ydych chi’n barod i gymryd penderfyniadau heriol?

Beth am sefyll dros yr hyn sy’n bwysig i chi a dod yn gynghorydd lleol?

Mae cynghorwyr yn cael eu hethol gan bobl yn eu cymuned i’w cynrychioli ac i wneud penderfyniadau ar eu rhan.  Mae bod yn gynghorydd yn foddhaol, yn heriol ac yn bleserus a gallwch chi newid bywydau pobl er gwell.  Mae’n bwysig bod cynghorwyr yn debyg i’r bobl sy’n eu hethol er mwyn iddynt gael cynrychioli pob barn wahanol yn y gymuned a chymryd penderfyniadau sydd o fudd i bawb. 

Mae’s etholiadau lleol nesaf yn 2022. 

Gallech chi FOD YN GYNGHORYDD!

end content