Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Dweud eich dweud

Dweud eich dweud


Summary (optional)
Os ydych eisiau dweud wrthym beth ydych yn ei feddwl am ein gwasanaethau neu wneud cwyn, eisiau cymryd rhan mewn ymgynghoriadau ynglŷn â gwasanaethau'r Cyngor a chynlluniau ar gyfer y dyfodol, neu os ydych eisiau rhoi sylwadau ar bethau fel ceisiadau cynllunio lleol gallwch ddysgu sut i wneud hynny yn y rhan hon o'n gwefan.
start slider

end slider
start grid end grid

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy