Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sgwrs y Sir


Summary (optional)
Mae llawer o newid yn wynebu gwasanaethau cyhoeddus ac rydym yn awyddus i glywed eich syniadau ar yr hyn sy'n bwysig i chi ac i drafod gyda chi beth sydd angen newid yn eich ardal leol.
start content

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar-lein – hoffem i chi ymuno â ni a’n helpu i unio ein blaenoriaethau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf. Beth ddylem ni ganolbwyntio arno?  Beth ddylem ni ganolbwyntio arno?    Beth sy’n bwysig i chi a sut gallech chi helpu?

 

Ddim mynediad i’r we neu’r dyddiad yn anghyfleus? Gallwch hefyd rannu eich barn gyda ni trwy lenwi holiadur byr a fydd ar gael ar ein tudalen we ymgynghoriadau neu mewn llyfrgelloedd rhwng 6 Medi ac 18 Hydref 2021

end content