Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Dweud eich dweud Cynllun Corfforaethol drafft Conwy 2022-27 - rhowch eich barn i ni!

Cynllun Corfforaethol drafft Conwy 2022-27 - rhowch eich barn i ni!


Summary (optional)
Mae ein Cynllun Corfforaethol yn gosod ein nodau allweddol i wneud gwelliannau. Edrychwch ar Grynodeb o’n Cynllun a chwblhau ein holiadur.
start content

Fel rhan o’n Sgwrs y Sir barhaus, rydych wedi dweud wrthym beth sydd wedi newid yn y pum mlynedd ddiwethaf yn eich barn chi, beth sy’n bwysig i chi a beth allen ni ei wneud yn well.  Rydym wedi defnyddio eich adborth i ddatblygu ein Cynllun Corfforaethol drafft.

Crynodeb o’r Cynllun Drafft (PDF, 1154KB)

Hoffem glywed eich barn ar y themâu rydym wedi dewis canolbwyntio arnynt er mwyn gwella.

 

Mae’r ymgynghoriad ar y Cynllun Corfforaethol drafft yn dod i ben ar 8 Gorffennaf 2022.

Gallwch ymuno â Sgwrs y Sir a rhoi eich sylwadau rŵan:

https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Have-your-say/The-County-Conversation.aspx

https://www.facebook.com/sgwrsconwyconvo

https://twitter.com/sgwrsconwyconvo

Neu gallwch e-bostio: sgwrsysir@conwy.gov.uk
Neu ffonio: 01492 574000

Neu gallwch ysgrifennu at:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Blwch Post 1,
Conwy,
LL30 9GN

 

end content