Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Swyddi a gyrfaoedd Angen cymorth i ddod o hyd i waith?

Angen cymorth i ddod o hyd i waith?


Summary (optional)
start content

Mae Canolbwynt Cyflogaeth Conwy yn cynnig cymorth i bobl sy’n byw yng Nghonwy gyda chyngor, arweiniad a hyfforddiant wrth iddyn nhw chwilio am waith.

Gall ein cynghorwyr ymroddedig eich helpu gyda:

 • Cynigion gwaith
 • Cyngor am swyddi a budd-daliadau
 • Gwasanaeth mentora i fagu eich hyder a datblygu eich sgiliau
 • Hyfforddiant am ddim
 • Cymorth i ysgrifennu eich CV ac i lenwi ffurflenni cais
 • Profiad gwaith perthnasol
 • Cyfleoedd gwirfoddoli i’ch paratoi chi ar gyfer gwaith
 • Paratoi ar gyfer cyfweliadau
 • Rhoi benthyg dyfeisiau a donglau Wi-Fi tra byddwch chi’n chwilio ac yn paratoi am waith
 • Costau teithio i fynd i gyfweliadau
 • Paratoi eich dogfennau adnabod
 • Cymorth gyda gofal plant tra byddwch chi’n cael cyfweliad?

 

 
Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn neu os hoffech chi ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni

 

end content