Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Gwener 15 Tachwedd 2019

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Swyddi a gyrfaoedd Canllawiau Sgiliau Iaith Gymraeg

Canllawiau Sgiliau Iaith Gymraeg


Summary (optional)
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn awdurdod dwyieithog, sy'n ceisio cynnig dewis iaith i'r cyhoedd wrth iddyn nhw gysylltu efo ni.
start content

Mae rhan o ffurflen gais y Cyngor yn gofyn i chi nodi lefel eich sgiliau iaith Gymraeg mewn perthynas â thri chategori - Gwrando a Siarad, Darllen a Deall ac Ysgrifennu.

Gellir defnyddio'r Canllawiau Sgiliau Iaith amgaeedig i ateb y cwestiwn am eich Sgiliau Cymraeg ar y Ffurflen Gais am Swydd.

Darllenwch ddisgrifiadau pob lefel, a dewiswch yr un sy'n disgrifio orau eich gallu o ran y Gymraeg.  Yna, bydd angen i chi nodi'r rhif perthnasol yn y bocs perthnasol yn y Ffurflen Gais am Swydd.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy