Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Hygyrchedd y wefan Cynnwys anhygyrch

Cynnwys anhygyrch


Summary (optional)
start content

Diffyg cydymffurfiaeth gyda’r rheoliadau hygyrchedd

Ceisiadau trydydd parti


Rydym yn ymwybodol nad yw’r systemau trydydd parti canlynol yn cydymffurfio’n llawn gyda'r safonau hygyrchedd a defnyddioldeb, gan eu bod tu hwnt i’n rheolaeth:

 • Ffurflenni ar-lein
 • System Wybodaeth Ddaearyddol (Mapiau) (mapiau@conwy.gov.uk)
 • Gwneud cais am swyddi gwag (iTrent)
 • System taliadau
 • System catalog y llyfrgell
 • Y Porth Cynllunio
 • Cofnodion a rhaglenni Pwyllgorau
 • Mapiau ar-lein
 • System Porth Treth y Cyngor


Ar hyn o bryd rydym yn adolygu ein ceisiadau trydydd parti ac yn gweithio gyda chyflenwyr i wella hygyrchedd y systemau hyn.

Dogfennau Adobe PDF a Word

Nid yw rhai o'n dogfennau PDF a Word a gyhoeddwyd ar ôl 23 Medi 2018 yn bodloni safonau hygyrchedd - er enghraifft, efallai na fyddant wedi'u strwythuro fel eu bod yn hygyrch i raglen darllen sgrin. 

Ein nod yw disodli dogfennau PDF a Word ar ein gwefan gyda thudalennau HTML hygyrch lle y bo’n bosibl.

Wrth ystyried a allwn ddarparu'r wybodaeth mewn fformat hygyrch, byddwn yn asesu’r canlynol:  

 • faint fyddai'r gwaith yn ei gostio a'r effaith y byddai cyflawni'r gwaith yn ei chael arnom
 • faint fyddai defnyddwyr ag anabledd yn elwa o wneud y gwaith

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content