Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sut gaf i ad-dalu'r arian?


Summary (optional)
Os rydych wedi cael gwybod eich bod wedi cael gordaliad, neu os rydych wedi derbyn llythyr atgoffa, mae'n rhaid i chi wneud trefniadau i dalu yn syth.
start content

Os nad ydych yn gallu ad-dalu eich gordaliad mewn un taliad, gallwch ei ad-dalu yn wythnosol, bob pythefnos neu bob mis. Ffoniwch yr Adain Gordaliadau ar 01492 576493 i drefnu i ad-dalu'r arian trwy ddefnyddio un o'r dulliau canlynol:

  • Taliadau ar y We - cliciwch yma i wneud Taliad ar y We
  • Swyddfa'r Post - Gallwch dalu yn Swyddfa'r Post trwy ddefnyddio'r cod bar ar gefn y llythyr y byddwch yn ei gael
  • Taliad Sefydlog - Trwy ofyn am ffurflen taliadau sefydlog a'i hanfon yn ôl atom, gallwn gymryd taliadau o'ch cyfrif banc trwy ddebyd uniongyrchol. Mae ffurflen Archeb Sefydlog i'w lawrlwytho ar gael isod, dylid dychwelyd hin i'r Adain Gordaliadau, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU wedi'i chwblhau
  • Cerdyn Credyd/Debyd - Gallwch dalu dros y ffôn trwy ddefnyddio eich cerdyn credyd/debyd.
  • System Taliadau Ffôn Awtomataidd - Gallwch wneud taliadau 24 awr y dydd trwy ddefnyddio'r rhif ffôn canlynol: 03005 000966

Ffurflen Archeb Sefydlog (PDF, 26Kb)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content