Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hawliau Lles (Cyngor ar Fudd-daliadau)


Summary (optional)
Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy dîm bychan o Swyddogion Hawliau Lles sy’n darparu cyngor, cefnogaeth a chynrychiolaeth ar nifer o faterion budd-daliadau lles, gan gynnwys; cefnogi hawl i fudd-daliadau, cwblhau ffurflenni hawlio, a chynrychioli mewn tribiwnlysoedd.
start content

Sut y gallwn eich helpu

Rydym yn darparu cyngor am ystod gyfan o fudd-daliadau nawdd cymdeithasol gan gynnwys Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP). Lwfans Byw i'r Anabl ar gyfer Plant, Lwfans Gweini, Credyd Pensiwn, Credyd Cynhwysol yn ogystal â lwfansau eraill y gallech eu hawlio, megis prydau ysgol am ddim, grantiau gwisg ysgol, gostyngiad yn eich biliau dŵr a threth y cyngor.

Byddwn yn gwirio pa fudd-daliadau y gallech fod yn gymwys i’w derbyn a byddwn yn eich cynghori a'ch helpu â’r broses ymgeisio. Ambell waith gallwn eich helpu dros y ffôn, ac ar adegau eraill bydd angen i ni drefnu apwyntiad ar eich cyfer mewn lleoliad a gytunir, lle bydd aelod o’r tîm yn eich cefnogi trwy’r broses.

Ar hyn o bryd rydym yn darparu gwasanaeth i unrhyw un sy’n byw yn Sir Conwy.

A- Y o Fudd-daliadau


Mae'r canlynol yn ganllaw byr i'r mathau o fudd-daliadau a chredydau treth y gallai fod gennych hawl iddynt. Mae llawer o'r dolenni yn mynd â chi i wefan www.direct.gov.uk lle mae ystod eang o wybodaeth. Gweler ein 'A- Y o Fudd-daliadau' tudalen

Am fwy o wybodaeth, ewch i 'Credyd Cynhwysol - GOV.UK'.


Cysylltwch â ni

E-bost: welfare.rights@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 01492 576605 (Dydd Llun – Dydd Iau 9am tan 5pm a dydd Gwener 9am tan 4.45pm)

Mae cyngor gan Dîm Hawliau Lles Conwy yn gyfrinachol ac AM DDIM.

Cysylltwch â ni heddiw – peidiwch ag oedi cyn hawlio budd-daliadau y mae gennych hawl i’w derbyn.

Efallai y cewch wybodaeth gyffredinol am bobl a gwasanaethau ledled Cymru a allai’ch helpu â phethau sy’n bwysig i chi ar www.dewis.cymru

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy