Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Chwilio drwy Gofnodion Claddu ac Amlosgi


Summary (optional)
start content

Codir tâl am gynnal y chwiliadau hyn: £25

Lawrlwythwch, argraffwch a llenwch y ffurflen isod a'i hanfon gyda siec yn daladwy i: ‘Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy’ i:

Swyddfa Mynwentydd ac Amlosgfa
Amlosgfa Bae Colwyn
Ffordd Glan y Wern
Mochdre
Conwy
LL28 4YL

Rydym yn gofyn am ychydig o wybodaeth gennych i ddechrau’r chwiliad, rhaid i chi roi gwybodaeth wrth y cwestiynau a farciwyd â seren goch.

I gael rhagor o wybodaeth neu i drafod eich gofynion, cysylltwch â ni ar 01492 577733 neu anfonwch e-bost atom ar affch@conwy.gov.uk

end content