Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau Copi o Dystysgrifau Gwneud cais am gopi o Dystysgrif Geni Mabwysiadol

Gwneud cais am gopi o Dystysgrif Geni Mabwysiadol


Summary (optional)
Sut i gael copi o'ch Tystysgrif Geni os cawsoch eich mabwysiadu.
start content
Ymgeisio am Dystysgrif Geni Mabwysiadol
Ewch

Os cawsoch eich mabwysiadu a’ch bod angen copi o'ch tystysgrif geni mabwysiadol, y byddwch ei hangen ar gyfer y rhan fwyaf o ddibenion cyfreithiol, gallwch wneud cais ar-lein i'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol.

Byddant yn gofyn am eich:

  • Enw ar ôl i chi gael eich mabwysiadu
  • Enw’r rhieni wnaeth eich mabwysiadu
  • Dyddiad Geni
  • Man geni
end content