Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Tystysgrif Priodas


Summary (optional)
Mae'r cais hwn am dystysgrif priodas yn berthnasol i briodasau sydd eisoes wedi digwydd.
start content

Mae ffiniau'r Sir wedi newid dros y blynyddoedd ac efallai na fydd hi’n amlwg bob amser ym mhle digwyddodd y briodas, os felly, mae croeso i chi siarad â'r Swyddfa Gofrestru am gyngor.

Ffioedd

Sut i wneud cais am gopïau o dystysgrifau ym Mwrdeistref Sirol Conwy?

 

Dros y ffôn: 01492 576525 a thalu gyda cherdyn debyd / credyd.

end content