Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Disgowntiau Treth y Cyngor, Gostyngiadau ac Eithriadau

Disgowntiau Treth y Cyngor, Gostyngiadau ac Eithriadau


Summary (optional)
Efallai y bydd rhai anheddau yn cael eu heithrio rhag talu Treth y Cyngor. Gall unigolion wneud cais i’w Awdurdod Lleol i gael Gostyngiad Treth y Cyngor ac yn dibynnu a ydynt yn gymwys ai peidio, byddant yn cael cyfraniadau i dalu am eu Treth y Cyngor
start slider

end slider
start grid

start grid

end grid

start grid-more

end grid-more
end grid

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy