Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Eithriadau


Summary (optional)
Efallai bydd eiddo yn cael ei eithrio rhag Treth y Cyngor os yw mewn un o'r categorïau canlynol:
start content

Eiddo eithriedig

Mae nifer o eiddo lle nad oes raid i chi dalu Treth y Cyngor. Maent yn cynnwys eiddo sydd:

 • Heb ei ddodrefnu (eithriedig am hyd at 6 mis)
 • Yn wag ac yn eiddo i elusen (eithriedig am hyd at 6 mis)
 • Yn wag ac yn cael ei atgyweirio neu angen gwaith strwythurol neu addasiadau mawr (eithriedig am hyd at 12 mis)
 • Wedi'i adael yn wag gan rywun sydd yn y carchar, ysbyty neu gartref gofal preswyl
 • Yn wag ac yn aros am brofeb neu lythyrau gweinyddu (a hyd at 6 mis wedyn)
 • Wedi'i adael yn wag gan rywun sydd wedi symud er mwyn darparu gofal personol i rywun arall neu gael gofal personol
 • Wedi'i adael yn wag gan fyfyrwyr.
 • Wedi'i ailfeddiannu
 • Yn gyfrifoldeb ymddiriedolwr methdalwr
 • Yn wag gan fod eu galwedigaeth wedi'i gwahardd gan y gyfraith.
 • Yn aros i weinidog crefyddol symud i mewn.

Gallwch rŵan wneud cais ar-lein gan ddefnyddio’r dolenni cyswllt a ddarperir. Fel arall, mae’r ffurflenni cais ar gyfer rhai o’r dosbarthiadau eithriedig uchod yn dal i fod ar gael isod mewn fformat PDF.

Cysylltwch â ni

PO Box 1
Conwy
LL30 9GN

Dogfennau

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy