Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Troseddau ac Argyfyngau Bod yn Barod am Argyfyngau Yn ystod argyfwng – cyngor cyffredinol

Yn ystod argyfwng – cyngor cyffredinol


Summary (optional)
Mae argyfyngau difrifol lle mae bywydau yn y fantol yn brin diolch byth.
start content

Y cyngor ar gyfer y rhan fwyaf o argyfyngau yw:

EWCH I MEWN, ARHOSWCH MEWN, CEWCH WYBOD, fodd bynnag, os ydych wedi bod yn rhan o argyfwng, neu yn gweld digwyddiad, peidiwch â chynhyrfu a dilynwch y camau canlynol:

  • Ffoniwch 999 a gofyn am yr Heddlu, Tân neu Ambiwlans
  • Dilynwch gyngor yr ymatebwyr mewn argyfwng
  • Byddwch yn ymwybodol o unrhyw gymdogion oedrannus neu fregus a allai fod angen eich help
  • Os cewch gyngor i wneud hynny, byddwch yn barod i adael a dilyn y cyfarwyddiadau a roddir
  • Os nad oeddech yn rhan uniongyrchol o’r argyfwng ac yn absenoldeb cyngor neu gyfarwyddyd arall, EWCH I MEWN, ARHOSWCH MEWN a CHEWCH WYBOD.

Mae eich diogelwch yn hollbwysig - peidiwch â chynhyrfu, meddyliwch yn bwyllog ac osgowch roi eich hun neu eraill mewn perygl diangen.

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy