Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynllun lliniaru llifogydd Llansannan


Summary (optional)
start content

Mae’r cynllun wedi lleihau’r perygl llifogydd drwy gynyddu capasiti’r system ddraenio o 70%, a oedd yn cynnwys ceuffos newydd, gwella sianel yr afon a chodi muriau llifogydd newydd.

Roedd y gwaith yn cynnwys:

 • cynyddu maint y cwlfert sy’n croesi’r A544 ar ben gogleddol y pentref
 • gwella sianel yr afon yn Nalar Bach
 • adeiladu argae newydd yn Nalar Bach yn y maes parcio hyd at gilfach Llain Hiraethog
 • gwella’r sianel o flaen Llain Hiraethog
 • disodli’r cwlfert o sianel Llain Hiraethog i lawr Ffordd Gogor, a chysylltu’n ôl i Afon Bach yn Uwch yr Aled 
 • dargyfeirio ceblau BT, carthffos fudr a phrif gyflenwad dŵr Dŵr Cymru
 • creu ardal i eistedd yn Llain Hiraethog

Buddion amgylcheddol

 • Cael gwared ar adeileddau cored mewn tri lleoliad i helpu pysgod i ymfudo
 • Gosod bafflau ar hyd gwely’r sianel i greu mannau gorffwys i bysgod sy’n ymfudo
 • Gosod wal gynnal â llystyfiant i wella bioamrywiaeth

Buddion cymdeithasol

 • Creu dwy ardal gymunol newydd ar hyd yr A544

Cyllid y prosiect

 • Ariannwyd 85% gan Lywodraeth Cymru
 • Ariannwyd 15% gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Rhaglen

 • Cam dylunio wedi’i gwblhau:  31 Mai 2021
 • Cam tendr adeiladu:  Mehefin 2021
 • Dechreuodd y gwaith:  Chwefror 2022
 • Cwblhawyd y gwaith:  Tachwedd 2022

Ffotograffau

 

Mae Cynllun Lliniaru Llifogydd Llansannan wedi ennill gwobr Sefydliad Peirianwyr Sifil Cymru.

Enwebwyd y cynllun gan y contractwyr, MWT Civil Engineering Cyf., gan ennill categori’r prosiect gorau dan £5 miliwn.

end content