Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trefniadau derbyniadau ysgol 2020 / 2021


Summary (optional)
Ymgynghoriad Blynyddol ar drefniadau derbyniadau ysgol 2020/2021 (yn cynnwys niferoedd derbyn).
start content

Yn unol ag Adran 89 Deddf Fframwaith a Safonau Ysgolion 1998, rydym yn ymgynghori â chi am drefniadau derbyn arfaethedig ALl Conwy ar gyfer 2020/2021.

Rhaid i'r trefniadau gael eu pennu erbyn 15 Ebrill 2019 a rhaid i'r ymgynghori ddod i ben erbyn 1 Mawrth 2019.

Os oes gennych unrhyw sylwadau mewn perthynas â'r trefniadau derbyn arfaethedig ar gyfer 2020/21 a wnewch chi e-bostio derbyniadau@conwy.gov.uk erbyn dydd Gwener1 Mawrth, 2019, fan bellaf.

Rhifau Arfaethedig Derbyniadau Conwy 2019 - Cynradd
Cyfanswm nifer yr ysgolion = 53

RHIF YR   YSGOLENW'R YSGOLCAPASITIRHIF DERBYN AR GYFER MEDI   2020 NODIADAU
2274 Awel y Mynydd 459 65  
2012 Betws y Coed 100 14  
3062 Betws yn Rhos 77 11  
3303 Blessed William Davies 179 25  
2114 Bod Alaw, Colwyn Bay 315 45  
3302 Bodafon, Llandudno 108 15  
2132 Bro Aled, Llansannan 94 13  
2148 Bro Cernyw, Llangernyw 98 14  
2271 Bro Gwydir, Llanrwst 311 44  
2222 Capel Garmon 46 6  
2023 Capelulo, Penmaenmawr 133 19  
2123 Cerrigydrudion 85 12  
2121 Craig y Don 366 52  
2264 Cynfran, Llysfaen 212 30  
2269 Cystennin, Mochdre 82 20  
2038 Deganwy 273 39  
2002 Dolgarrog 94** 13** Safle dros dro - i'w gau 31ain   Awst, 2019  
2043 Dolwyddelan 59 8  
3040 Eglwysbach 69 9  
2044 Ffordd Dyffryn, Llandudno 172 24  
2225 Glan Conwy 147 21  
2111 Glan Gele, Abergele 242 80  
2112 Glan Morfa, Abergele 258* 36* Dosbarth symudol ar y safle - dan adolygiad 
2053 Glanwydden, Penrhyn Bay 287 41  
2267 Hen Golwyn 218 54  
3039 Llanddoged 97 13  
3059 Llanddulas 131 18  
2103 Llandrillo yn Rhos 423 60  
3020 Llanfairfechan Infants 92 30  
2104 Llanfairtalhaiarn 60 8  
3021 Llangelynnin, Henryd 101 14  
2131 Llannefydd 78 11  
2110 Maes Owen 265 66  
2106 Mochdre Infants 81 26  
2063 Morfa Rhianedd, Llandudno 168 24  
2272 Nant y Groes 344 49  
2275 Dyffryn yr Enfys 120** 17** Ysgol newydd yn agor Medi 2019 
2115 Pant y Rhedyn, Llanfairfechan 173 43  
5201 Pen y Bryn, Colwyn Bay 414 59  
3024 Pencae, Penmaenmawr 183 26  
2086 Penmachno 56 8  
2270 Pentrefoelas 71 10  
3043 Porth y Felin, Conwy 323 46  
3307 San Siôr,   Llandudno 212 30  
2221 St Elfod, Abergele 300 75  
3038 St. George, Abergele 71 10  
3333 St. Josephs, Colwyn Bay 210 30  
2273 Sŵn y Don 150 21  
2108 T Gwynn Jones, Old Colwyn 181 60  
2107 Tal y Bont 60** 8** Yn cau 31ain Awst, 2019 
2061 Tudno, Llandudno 226 32  
2118 Y Foryd, Towyn 181 60  
3340 Y Plas, Llanelian 85 12  
3032 Ysbyty Ifan 40 5  

 
* Dan adolygiad. Disgwyl caniatâd 
** Ysgol Dolgarrog and Ysgol Tal y Bont yn cau 31ain Awst ac yn cyfuno i Ysgol Dyffryn yr Enfys - agor Medi 2019

Rhifau Arfaethedig Derbyniadau Conwy 2019 - Uwchradd
Cyfanswm nifer yr ysgolion = 7

RHIF YR   YSGOLENW'R YSGOLCAPASITIRHIF DERBYNNODIADAU
4023 Aberconwy, Conwy 1241* 195* Dosbarthiadau wedi eu trosglwyddo i CBSC ar gyfer defnydd swyddfa 
5403 Bryn Elian, Old Colwyn 994 163  
4038 Creuddyn, Penrhyn Bay 716 118  
4035 Dyffryn Conwy, Llanrwst 813 128  
5402 Eirias, Colwyn Bay 1,497 239  
5400 Emrys Ap Iwan, Abergele 1,196 202  
4022 John Bright, Llandudno 1,469 259  

 
* Dan adolygiad. Disgwyl caniatâd

end content