Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trefniadau derbyniadau ysgol 2025 / 2026


Summary (optional)
Ymgynghoriad Blynyddol ar Drefniadau Derbyniadau Ysgol 2025/2026 (yn cynnwys niferoedd derbyn).
start content

 Mae’r ymgynghoriad hyn wedi cau 

Yn unol ag Adran 89 Deddf Fframwaith a Safonau Ysgolion 1998, mae'n rhaid i ni ymgynghori â chi am drefniadau derbyn arfaethedig ALl Conwy ar gyfer 2025/2026.

Rhaid i'r ymgynghoriad fod wedi dod i ben erbyn 1 Mawrth 2024 a rhaid i'r trefniadau gael eu pennu erbyn 15 Ebrill 2024.

Os oes gennych unrhyw sylwadau mewn perthynas â'r trefniadau derbyn arfaethedig ar gyfer 2025/26 a wnewch chi e-bostio derbyniadau@conwy.gov.uk erbyn dydd Iau 29ain Chwefror, 2024, fan bellaf.

Niferoedd Arfaethedig Derbyniadau Conwy 2025 - Cynradd

Cyfanswm nifer yr ysgolion = 50

ENW'R YSGOLCAPASITINIFEROEDD DERBYN MEDI 2024

Awel y Mynydd

459

65

Betws y Coed

100

14

Betws yn Rhos

77

11

Bendigaid William Davies

179

25

Bod Alaw, Bae Colwyn

315

45

Bodafon, Llandudno

108

15

Bro Aled, Llansannan

94

13

Bro Cernyw, Llangernyw

98

14

Bro Gwydir, Llanrwst

311

44

Capel Garmon

46

6

Capelulo, Penmaenmawr

133

19

Cerrigydrudion

85

12

Craig y Don

366

52

Cynfran, Llysfaen

212

30

Deganwy

318

45

Dolwyddelan

59

8

Dyffryn yr Enfys

120

17

Eglwysbach

69

9

Ffordd Dyffryn, Llandudno

199

28

Glan Conwy

147

21

Glan Gele, Abergele

242

80

Glan Morfa, Abergele

260

37

Glanwydden, Bae Penrhyn

287

41

Hen Golwyn

218

54

Llanddoged

97

13

Llanddulas

131

18

Llandrillo yn Rhos

423

60

Babanod Llanfairfechan

92

30

Llanfairtalhaearn

60

8

Llangelynnin, Henryd

101

14

Maes Owen

265

66

Babanod Mochdre & Cystennin

162

23

Morfa Rhianedd, Llandudno

170

24

Nant y Groes

316

45

Pant y Rhedyn, Llanfairfechan

173

43

Pen y Bryn, Bae Colwyn

414

59

Pencae, Penmaenmawr

183

26

Penmachno

56

8

Pentrefoelas

71

10

Porth y Felin, Conwy

323

46

San Siôr, Llandudno

212

30

Sant Elfod, Abergele

300

75

San Siôr, Abergele

71

10

Sant Joseff, Bae Colwyn

210

30

Sŵn y Don

149

21

T Gwynn Jones, Hen Golwyn

181

60

Tudno, Llandudno

226

32

Y Foryd, Towyn

201

67

Y Plas, Llanelian

85

12

Ysbyty Ifan

40

5


Niferoedd Arfaethedig Derbyniadau Conwy 2025 - Uwchradd
Cyfanswm nifer yr ysgolion = 7

ENW'R YSGOLCAPASITIRHIF DERBYN

Aberconwy, Conwy

1244

204

Bryn Elian, Hen Golwyn

1037

170

Creuddyn, Bae Penrhyn

716

118

Dyffryn Conwy, Llanrwst

813

128

Eirias, Bae Colwyn

1,497

239

Emrys Ap Iwan, Abergele

1,196

202

John Bright, Llandudno

1,469

259

end content