Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Safonau Dysgu Proffesiynol ag Arweinyddiaeth


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadDarparwrGrŵp  Targed
4 Gorffennaf 2019 6pm - 8pm Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst LL26
0SD
Rhys Howard Hughes a Catrin Fflur Roberts
(GwE)
Pob llywodraethwr

 

Nod ac Amcanion:

Sesiwn i godi ymwybyddiaeth llywodraethwyr ar y safonau dysgu proffesiynol newydd. Bwriad y safonau proffesiynol yw:

  • nodi disgwyliadau clir o ran arferion effeithiol yn ystod gyrfa ymarferydd gan gynnwys, lle bo hynny’n berthnasol, y cyfnod y bydd yn ymuno â’r proffesiwn
  • galluogi ymarferwyr i fyfyrio ar eu harferion, fel unigolion ac ar y cyd ag eraill, yn erbyn safonau sy’n nodi arferion effeithiol y cytunwyd arnynt yn genedlaethol a chadarnhau a dathlu eu llwyddiannau
  • cefnogi ymarferwyr i nodi meysydd ar gyfer datblygiad proffesiynol pellach
  • rhoi cefndir i'r broses rheoli perfformiad.

 

Cyfle i hefyd rannu gwybodaeth am y Rhaglenni Dysgu Proffesiynol Arweinyddiaeth y mae GwE yn gynnig ar gyfer ymarferwyr ar draws y rhanbarth. Mae'r holl raglenni yn adlewyrchu'r Llwybr Datblygu Gyrfa Genedlaethol ac yn mynd i'r afael â datblygiadau a blaenoriaethau lleol a chenedlaethol.

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy