Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Admissions


Summary (optional)
start content

Bydd ffoaduriaid sy'n dod i mewn o'r Wcráin o dan y cynllun Nawdd Cenedlaethol yn gymwys i gael lleoedd yn eu hysgolion lleol.

Bydd angen i rieni/ofalwyr gwblhau’r ffurflen yma er mwyn cael mynediad i ysgolion yng Nghonwy:  Transfer between Schools during the year - Conwy County Borough Council

Gall y teulu sy’n lletya neu’r Ysgol gynorthwyo chi i lenwi’r ffurflen hon.

Bydd y ddogfen yma yn ddefnyddiol i rhoi trosolwg o’r ysgolion yng Nghonwy:

School Information Document 2022-2023 (conwy.gov.uk)

Gwelwch ynghlwm cam wrth gam ar gyfer cwblhau’r ffurflen Derbyniadau ysgolion ar y we (Microsoft Word, 16KB)

end content