Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Gwybodaeth mewn perthynas a ffoaduriaid o'r wcrain Blynyddoedd Cynnar / Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Conwy

Blynyddoedd Cynnar / Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Conwy


Summary (optional)
start content

Ydych chi'n rhiant neu warcheidwad? Os felly, yma yng Ngwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy mae gennym gyfoeth o wybodaeth rydym yn gobeithio y bydd yn ddefnyddiol iawn i chi! Yn ogystal â gwybodaeth am ofal plant mae gennym wybodaeth am lawer o wasanaethau, sefydliadau a gweithgareddau i blant, pobl ifanc, rhieni, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol.

Am ragor o wybodaeth neu gyngor, cefnogaeth, arweiniad a chyfeirio:

Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy ar 01492 577850 neu e-bostiwch plant@conwy.gov.uk 

Edrychwch ar ein tudalennau gwe yn www.conwy.gov.uk/plant

Gallwch hefyd edrych ar ein cronfa ddata eich hun yn:  Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd (fis.wales)

Neu cewch wybod beth sy'n digwydd yn y Sir ar gyfer teuluoedd ar ein tudalen Facebook - https://www.facebook.com/Gwasanaeth-Gwybodaeth-i-Deuluoedd-Conwy-348908681859615

Neu os byddai'n well gennych i wybodaeth gael ei hanfon yn syth i'ch blwch e-bost cofrestrwch i'n e-bost Rhwydwaith Rhieni i dderbyn post rheolaidd. Fe welwch ragor o wybodaeth am y Rhwydwaith yma - Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy


Clybiau ar ôl ysgol
Mae Grantiau cymorth ariannol i’w gael tuag at cost gofal plant i fynychu lleoliadau gofal plant cofrestredig, am ragor o wybodaeth cysylltwch ag: earlyyearseducation@conwy.gov.uk

 

Dewch o hyd i wybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i chi a’ch teulu yma yn Sir Conwy:

Family Information Centres (conwy.gov.uk ) 

Bywyd Teuluol yng Nghonwy

end content