Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Grantiau/ Budddaliadau


Summary (optional)
start content

Bydd Ffoaduriaid o Wcráin yn cael mynediad at Fudd-daliadau’r DU ac ar yr amod eu bod yn hawlio a bod ganddynt hawl i’r Budd-daliadau perthnasol (a restrir isod):

  • Cymhorthdal Incwm*
  • Lwfans Ceisio Gwaith Cysylltiedig ag Incwm*
  • Credyd Treth Plant, ar yr amod nad ydych yn gymwys i dderbyn Credyd Treth Gwaith ac nad yw incwm blynyddol eich aelwyd, yn unol ag asesiad Cyllid a Thollau, yn fwy nag £16,190.
  • Cefnogaeth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999.
  • Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm*
  • Credyd Treth Gwaith parhaus – y taliad y gall rhywun ei gael am bedair wythnos arall ar ôl iddynt beidio â bod yn gymwys i gael Credyd Treth Gwaith
  • Credyd Cynhwysol â chyfyngiad enillion net o £7,400 Ebrill 2020*

Cefnogaeth yr Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer pobl o Wcráin sy’n cyrraedd y DU (PDF, 1421KB) [ENGLISH VERSION]

Cefnogaeth yr Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer pobl o Wcráin sy’n cyrraedd y DU (PDF, 1451KB) [FERSIWN WCREINEG]

Gallwch wneud cais drwy: www.conwy.gov.uk/cy/Preswylydd/Budd-daliadau-a-grantiau/Addysg- Budd-daliadau/Buddiannau-Addysg.aspx  a chael Prydau Ysgol Am Ddim/Grant Datblygu Disgyblion.

Ukrainian Refugees can either receive assistance from their Sponsorship/Family Member to make the claim for Universal Credit or request assistance from the Conwy Citizens Advice, Help to Claim Service.  The link to Conwy Citizens Advice contact details are:

https://www.citizensadvice.org.uk/wales/about-us/contact-us/contact-us/search-for-your-local-citizens-advice/local-citizens-advice-details/?serialnumber=102062

end content