Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ffliw Adar


Summary (optional)
start content

Ffliw Adar

Peidiwch â Chymryd y Risg o Ledaenu Ffliw Adar!

  • Cadwch ar y llwybr troed, gyda chŵn ar dennyn
  • Peidiwch â chodi neu gyffwrdd adar sydd wedi marw neu sy’n sâl
  • Peidiwch â chyffwrdd plu adar gwyllt neu arwynebau sydd wedi’u halogi â gwastraff adar gwyllt
  • Os ydych chi’n cadw dofednod neu fathau eraill o adar, golchwch eich dwylo, glanhewch a diheintiwch eich esgidiau cyn trin eich adar.

Os byddwch chi’n dod o hyd i unrhyw adar gwyllt marw, rhowch wybod ar-lein (GOV.UK) neu ffoniwch linell gymorth Defra ar 03459 33 55 77

Dolenni Defnyddiol

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content