Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cymryd Rhan: Parciau a Mannau Gwyrdd


Summary (optional)
start content

Mae angen i bobl ddefnyddio ac amddiffyn ein parciau a'n llecynnau gwyrdd, a'u datblygu yn unol ag anghenion y gymuned leol.

Ydych chi eisiau:

  • Dysgu sgiliau newydd a chyfarfod â phobl newydd?
  • Gwneud tasgau ymarferol i wella neu gynnal a chadw llecyn gwyrdd?
  • Trefnu diwrnodau, digwyddiadau a gweithgareddau hwyliog er mwyn dod â'r gymuned leol ynghyd?

…os felly, pam na wnewch chi ymuno gyda Grŵp Ffrindiau? Mae Grwpiau Ffrindiau fel arfer wedi eu ffurfio o blith trigolion sydd wedi dod ynghyd oherwydd bod ganddyn nhw ddiddordeb penodol mewn llecyn gwyrdd lleol. Eisoes mae nifer o Grwpiau Ffrindiau wedi eu sefydlu ledled y sir. Llenwch ein ffurflen ar-lein i gysylltwch â ni i weld os oes un yn eich ardal chi.

end content