Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy


Summary (optional)
start content

Rhoddodd Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 ddyletswydd ar bob Awdurdod Priffordd yng Nghymru a Lloegr i gyhoeddi Cynllun Gwella Hawliau Tramwy.

Mae llwybrau a ffyrdd yn cael eu gwella ar draws Cymru gyfan wrth i awdurdodau lleol weithredu eu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy, gyda chyllid a chymorth gan Lywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru. 

Cliciwch yma i weld cynllun Conwy (PDF).

Am fwy o wybodaeth ewch i ymweld â Chyfoeth Naturiol Cymru.

end content